Stanoviska k legislativě

ATO se prostřednictvím stanovisek vyjadřuje k různých legislativně-právním námětům.

Stanoviska ATO