Sponzoring

Sponzoring je možnost marketingové komunikace. Pravidla pro sponzoring v televizi určuje v České republice zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Zakazuje například sponzorování zpravodajství či publicistiky  nebo ohodnocení vlastností výrobku ve sponzorském vzkazu.