Samoregulace

XXIV. valná hromada ATO dne 10. prosince 2010 rozhodla rozšířit předmět činnosti asociace o činnost samoregulační, obsahující zejména: „vytváření systému etické regulace v oblasti výroby a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů členů ATO a systému samoregulace ve všech  oblastech upravených zákonem 231/2001 Sb. v platném znění  nebo jiným zvláštním předpisem upravujícím oblast TV vysílání. Za tímto účelem sdružení přijímá etický kodex redaktorů zpravodajských, politicko-publicistických a ostatních publicistických pořadů a pravidla samoregulace v oblasti vysílání,  jejich součástí  je i vydávání stanovisek samoregulačního orgánu při ukládání pokut regulačními orgány se sankční působností pro oblast televizního vysílání“ (výpis ze Stanov registrovaných ke dni 21.6.2016 u Magistrátu hlavního města Prahy).

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zařadila dne 7.9.2010 ATO do Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů.

Dopisy RRTV