Jednání etické komise ATO

Etická komise ATO je jednou z odborných komisí asociace. Etická komise má 5 členů, členství v ní je čestné. Posláním etické komise je přijímat stanoviska k eticky sporným odvysíláním pořadům, u kterých bylo zahájeno správní řízení s RRTV. Jednání komise svolává  ATO podle potřeby. Projednání každého případu je uzavřeno formou nálezu s přijatým usnesení, které je standardně zveřejněno na webu ATO.

Rozhodnutí etické komise ATO