Popis projektu PCEM

Smyslem výzkumu sledovanosti televize je získávat podrobná, spolehlivá a jednotná data o sledovanosti televize v domácnostech České republiky. Uživateli dat jsou především jednotlivé televizní stanice, mediální a reklamní agentury, zadavatelé reklamy a auditoři.

Součástí projektu je měření sledovanosti televizního vysílání na televizorech (od roku 2013 živé i odložené televizní vysílání) a na ostatních zařízeních, kde jsou televizní pořady k dispozici prostřednictvím online platforem a aplikací zapojených televizních stanic (digitální část tzv. PEM D je součást projektu od roku 2018). V rámci PEM D je měřeno i využívání služeb HbbTV na televizorech.

PCEM V (pro období 2023 – 2027) a jeho charakteristiky

 • Elektronické měření probíhá na reprezentativním vzorku 1 900 domácností vlastnících TV přijímač. Domácnosti, které se účastní měření, mají před zadavateli a uživateli dat  zaručenou anonymitu.
 • Sledovanost je měřena za všechny osoby starší 4 let a to na všech televizorech v domácnosti.
 • Denně jsou garantována data z minimálně 1 700 domácností.
 • Panel domácností byl sestaven na základě rozsáhlého Zaváděcího výzkumu v roce 2022, jehož cílem bylo stanovit základní charakteristiky související se sledováním televize.
 • Panel domácností je pravidelně obměňován a doplňován. Ročně dochází k 15-25% obnově panelu.
 • Struktura panelu se pravidelně kontroluje a upravuje tak, aby vzorek domácností odpovídal socio-demografickému profilu domácností a jednotlivců v ČR podle  nejaktuálnějších dat ČSÚ.
 • Složení panelu se průběžně kontroluje i s ohledem na  případné  změny v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize v České republice.
 • K mapování změn v charakteristikách českého televizního trhu slouží tzv. Kontinuální výzkum, probíhající ročně na reprezentativním vzorku nejméně 12 000 domácností.
 • Kontinuální výzkum zjišťuje například televizní chování českých domácností, vybavenost televizní technikou, možnosti příjmu televizních stanic apod.
 • Sledování televize se v domácnostech elektronicky měří pomocí TV metrového systému. Základem technologie měření je tzv. audiomatching, tedy porovnávání zvukových otisků z měřených televizorů se sadou referenčních zvuků měřených TV stanic. Měření je nezávislé na způsobu šíření TV signálu (pozemní, satelit, kabel, IPTV, internet).
 • Od roku 2013 je v projektu měřena i tzv. odložená sledovanost pořadů, tedy odsledování pořadu později, než byl živě vysílán v TV v horizontu 7 následujících dní. K němu může docházet např. při přehrávání obsahu archivů televizních stanic, archivů od poskytovatele televizního vysílání apod. nebo přehráním pořadu, který si domácnost nahrála, dále pomocí tzv. smart TV apod.
 • Měřena je i sledovanost televizního obsahu na počítačích členů měřeného panelu (především jde o odloženou sledovanost prostřednictvím internetových archivů TV stanic).
 • Od roku 2018 je  součást PCEM nová digitální část „PEM D“, která rozšiřuje projekt o měření konzumace obsahu šířeného pomocí internetu na digitální zařízení typu počítače, tablety, mobilní telefony, a také na chytré televizory prostřednictvím platformy HbbTV.
 • TV metr v průběhu dne průběžně zasílá data prostřednictvím datových přenosů mobilního operátora do zpracovatelského centra.
 • Data naměřená v domácnostech panelu jsou každý den ráno ve společnosti Nielsen Admosphere kontrolována a spojována s informacemi o vysílaných pořadech (vysílací protokoly), které dodávají jednotlivé televize.
 • Zpracovaná denní data jsou k dispozici odběratelům ráno do 8:00 hodin (max. 2 hodiny po ukončení televizního dne, který trvá od 6:00 do 6:00 hodin), každý den včetně sobot, nedělí a všech státních svátků.
 • Dodávaná data obsahují informace o sledovanosti s přesností na sekundu, informace o pořadech, sociodemografické informace o domácnostech a jednotlivých divácích v nich.
 • Informace o respondentech jsou kontinuálně doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním chování z Výzkumu životního stylu (LSS).

Výzkum je realizován společností Nielsen .