Co je ATO

Asociace televizních organizací (ATO) byla založena v roce 1997 jako zájmové sdružení právnických osob. Předmětem činnosti sdružení je ochrana a realizace společných zájmů členů sdružení spočívající zejména v zajišťování společného elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů (projekt elektronického měření dále jen „PCEM“), v obchodním využívání výsledků, v propagační a reklamní činnosti, vydavatelské a nakladatelské činnosti, dále vypracovávání analýz a projednávání technicko-standardizačních a legislativně-právních a souvisejících opatření v oblasti provozování vysílání, které jsou ve společném zájmu členů a samoregulační činnost.

ATO je členem mezinárodní organizace EMRO (European Media Research Organization, www.emro.org) a i-jic (The International Association of Joint Industry Committees for Media Research, www.i-jic.org). ATO je členem Rady pro reklamu (RPR).

Fungování asociace

Asociace televizních organizací zajišťuje dodávky denních, archivních i online dat o sledovanosti TV vysílání. Data ATO jsou oficiální měnou českého mediálního trhu. ATO dále zpracovává analýzy a výzkumná data doplňuje údaji o spotřebním chování a životním stylu (LSS a LSS děti). Svými dalšími aktivitami přispívá ke kultivaci českého mediálního trhu.