Odborné komise

Metodologická komise

Odborný orgán ATO zajišťuje bezchybný chod výzkumného projektu PCEM v souladu se smlouvou uzavřenou s realizátorem, organizuje a připravuje výběrové řízení, sleduje technologický vývoj a navrhuje potřebné změny vyplývající z pokračující digitalizace odvětví. Dbá na to, aby stávající úroveň projektu odpovídala současnému stavu poznání a technického pokroku. Registruje změny ve způsobu sledování televizního vysílání a pokud to zadání projektu umožňuje, reaguje na aktuální požadavky mediálního trhu.

Legislativně–právní

Zastupuje společné legislativně-právní zájmy členů související s oblastí televizního vysílání.

Samoregulační komise

Vytváří systém etické regulace ve všech oblastech upravených zákonem 231/2001 Sb. nebo jiným zvláštním předpisem upravujícím oblast TV vysílání. Za tímto účelem vytváří a přijímá etické kodexy a pravidla samoregulace, jejichž součástí je i vydávání stanovisek při ukládání pokut regulačními orgány se sankční působností pro oblast televizního vysílání.

Finanční zástupci

Metodicky řídí finanční chod ATO, podílejí se na přípravě rozpočtu ATO, dozorují finanční stránku smluv, výzkumu a obchodního využívaní výsledků PCEM.

Technická komise

Zabývá se technickými otázkami přenosu televizního signálu, které jsou předmětem společného zájmu členů sdružení.

Dozorčí rada

Orgán sdružení vykonávající dozorovou činnost v oblasti vnitřního chodu sdružení.