Desatero stručných zásad pro účastníky PCEM a uživatele dat

Objektivita a kredibilita projektu PCEM je klíčová pro jeho fungování, zde je seznam 10 jasných a stručných zásad pro účastníky PCEM a uživatele dat.

Aktivní účastník PCEM a uživatel jeho dat bude dodržovat následující zásady

  1. Bude dodržovat všechny své smluvní závazky s ATO, či s jiným subjektem, zprostředkovávajícím mu oprávněný přístup k datům PCEM.
  2. Nebude zjišťovat totožnost domácností a osob, kteří jsou nebo se mají stát členy TV-metrového panelu. Nebude takové informace shromažďovat a dále je šířit.
  3. Nebude žádným způsobem komunikovat s domácnostmi z měřeného panelu.
  4. Nebude nikoho nabádat k účasti v panelu měřených domácností, ať už přímo, či pouhou více či méně zjevnou propagací této účasti.
  5. Nebude ani ve veřejných sdělovacích prostředcích cokoli sdělovat domácnostem z měřeného panelu. Nebude přímo ani nepřímo (např. po emocionální stránce) působit na tyto domácnosti způsobem, který by mohl ovlivnit jejich sledovanost.
  6. Nebude veřejně zpochybňovat kvalitu projektu ani nebude činit nic jiného, co by ohrozilo jeho pověst a kredibilitu.
  7. Bude jakékoli své pochybnosti o kvalitě a nestrannosti PCEM a jeho výstupních dat komunikovat přímo s ATO, případně realizátorem PCEM (s vědomím ATO).
  8. Výsledky PCEM bude zveřejňovat s uvedením zdroje dat, období, cílové skupiny a ukazatele všude tam, kde by bez těchto informací mohlo dojít k nedorozumění a chybné interpretaci výsledků.
  9. Výsledky PCEM nebude prezentovat zkreslující a manipulativní formou.
  10. Aktivně upozorní ATO na případy porušení tohoto desatera ze strany jiných subjektů.

Desatero ke stažení