Výsledky sledovanosti

Informace pro návštěvníky této sekce

Zveřejněná data jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Jejich neoprávněné užití poškozuje zájmy ATO jako vlastníka dat a uživatel těchto stránek proto není bez souhlasu ATO oprávněn zde publikované výsledky jakýmkoliv způsobem dále zveřejňovat, rozmnožovat, rozšiřovat, pořizovat jakékoliv přepisy, archivovat a dále zpracovávat.

V případě zájmu o data či analýzy nás kontaktujte prostřednictvím mailu na ato@ato.cz se stručným popisem Vašeho požadavku. Operativně Vám připravíme nabídku včetně cenové kalkulace. Děkujeme za respektování pravidel pro práci s daty. Věnujte také pozornost Desateru pro aktivní uživatele dat projektu PCEM, které je závazné pro všechny uživatele dat projektu PCEM.

Týdenní, měsíční a roční výsledky