Výsledky sledovanosti – Měsíc – Share

Zveřejněná data jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Jejich neoprávněné užití poškozuje zájmy ATO jako vlastníka dat a uživatel těchto stránek proto není bez souhlasu ATO oprávněn zde publikované výsledky jakýmkoliv způsobem dále zveřejňovat, rozmnožovat, rozšiřovat, pořizovat jakékoliv přepisy, archivovat a dále zpracovávat.