Členové ATO:

Terminologie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Rating (Sledovanost v %)

Podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném televizním kanálu.

Rating - Total Rating (celková sledovanost v %)

Podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na libovolném kanálu.

Rating v tisících (Projekce, tisíce)

Odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu.

Reach (Zásah)

Je podíl osob z cílové skupiny (CS), které strávily živým sledováním daného časového úseku alespoň jistou předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. podmínku reache). Minimální doba pro započtení do Reache může být stanovena buď absolutně (např. 3 min) nebo jako poměrná část z délky časového úseky (např. 30 %).

Podmínka reache schválená ATO je:

  • U časových úseků delších než 3 minuty respondent sledoval alespoň 3 minuty vcelku.
  • U časových úseků kratších než 3 minuty respondent sledoval celý časový úsek.

Reach se udává v procentech.

Reklama

Je souhrnný pojem pro reklamní blok a reklamní spot.

Reklamní blok

Vysílání jednoho spotu nebo několika bezprostředně po sobě následujících spotů ohraničených na začátku a na konci znělkou.

Reklamní spot

Krátká část vysílání TV kanálu, jejímž obsahem je reklama či reklamní sdělení. Začátek a konec reklamního spotu je určen s přesností na jednu sekundu. Reklamní spot musí být vždy zahrnut do reklamního bloku (i kdyby v reklamním bloku byl pouze jeden reklamní spot).

Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky