Členové ATO:

Terminologie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Data - Agregovaná data

Údaje o sledovanosti jednotlivých časových úseků vysílání vybranými cílovými skupinami a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu  odhadu sledovanosti televize. Vznikají z individuálních dat v systému zpracování pomocí agregačních procesů a agregačních úprav.

Data - Denní data

Primární data za jeden den obsahující denní datové soubory. Denní data jsou zpracovávána denně s výjimkou svátků  a do 1. 1. 2007 i s výjimkou nedělí.

Data - Individuální data

Obsahují údaje zachycující sledovanost televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii, denní váhy a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu odhadu sledovanosti televize. Vznikají v systému na zpracování dat prostřednictvím procesů, které zahrnují algoritmy čištění a vážení.

Data - Kompletní data

Veškeré informace, které jsou realizátorem získávány z panelu a ostatních zdrojů (zejména Kontinuálního výzkumu, Výzkumu životního stylu). Zachycují zejména všechny stavy TV metrů a jejich změny (tzv. provozní data), stavy demografie a informace o životním stylu a mediálním a spotřebním chování domácností a členů panelu, informace z vysílacích protokolů poskytovaných. Vstupují pouze do systému zpracování (produkčního systému)a nejsou realizátorem dále poskytována.

Data - Primární data

Vznikají zpracováním kompletních dat v produkčním systému, zahrnují data z funkčního panelu a obsahují záznamy o sledování televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii a denní váhy. Dále obsahují informace o sledovanosti jednotlivých časových úseků, časových úseků popsaných prostřednictvím vysílacích protokolů, cílovými skupinami, popisy a charakteristiky potřebné k výpočtu diváckého odhadu. Primární data jsou dodávána oprávněným uživatelům a rozlišují se na individuální a agregovaná.

Domácnost

Tvoří ji osoby ve smyslu § 115 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti.

Druhá domácnost

Místo, kam domácnost opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kam členové domácnosti opakovaně jezdí.

Menu
Novinky
29.05.2019 Sledovanost televize se ve světě měří již 70 let

Počátky měření televizní sledovanosti můžeme celosvětově vysledovat až do roku 1949, letos je tomu tedy právě 70 let. V České republice oslaví projekt měření televizní sledovanosti své 22. narozeniny 2. června. Tento den si u nás připomínáme jako Den peoplemetrů a...

Čtěte více
06.06.2018 Pozemní příjem TV vysílání je v českých domácnostech stále dominantní

Více než polovina českých domácností využívá pozemní televizní vysílání. V rámci něj v současnosti probíhá postupné spouštění programů v novém standardu DVB-T2 – tento standard už přijímá 7 % televizních domácností. Většině z nich umožnil tento přechod...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky