Členové ATO:

Terminologie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Data - Agregovaná data

Údaje o sledovanosti jednotlivých časových úseků vysílání vybranými cílovými skupinami a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu  odhadu sledovanosti televize. Vznikají z individuálních dat v systému zpracování pomocí agregačních procesů a agregačních úprav.

Data - Denní data

Primární data za jeden den obsahující denní datové soubory. Denní data jsou zpracovávána denně s výjimkou svátků  a do 1. 1. 2007 i s výjimkou nedělí.

Data - Individuální data

Obsahují údaje zachycující sledovanost televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii, denní váhy a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu odhadu sledovanosti televize. Vznikají v systému na zpracování dat prostřednictvím procesů, které zahrnují algoritmy čištění a vážení.

Data - Kompletní data

Veškeré informace, které jsou realizátorem získávány z panelu a ostatních zdrojů (zejména Kontinuálního výzkumu, Výzkumu životního stylu). Zachycují zejména všechny stavy TV metrů a jejich změny (tzv. provozní data), stavy demografie a informace o životním stylu a mediálním a spotřebním chování domácností a členů panelu, informace z vysílacích protokolů poskytovaných. Vstupují pouze do systému zpracování (produkčního systému)a nejsou realizátorem dále poskytována.

Data - Primární data

Vznikají zpracováním kompletních dat v produkčním systému, zahrnují data z funkčního panelu a obsahují záznamy o sledování televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii a denní váhy. Dále obsahují informace o sledovanosti jednotlivých časových úseků, časových úseků popsaných prostřednictvím vysílacích protokolů, cílovými skupinami, popisy a charakteristiky potřebné k výpočtu diváckého odhadu. Primární data jsou dodávána oprávněným uživatelům a rozlišují se na individuální a agregovaná.

Domácnost

Tvoří ji osoby ve smyslu § 115 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti.

Druhá domácnost

Místo, kam domácnost opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kam členové domácnosti opakovaně jezdí.

Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky