Členové ATO:

Terminologie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ABCDE klasifikace

ABCDE klasifikace slouží k základnímu členění populace na základě ekonomického, sociálního a vzdělanostního kapitálu. Novou klasifikaci vyvinula v roce 2012 společnost Mediaresearch dnes již  Nielsen Admosphere, a.s.) s cílem nahradit v Česku do té doby používané klasifikace odvozené z konceptu ESOMAR. Nová klasifikace ABCDE byla součástí dat minulého Projektu elektronického měření sledovanosti televize pro období 2013-2017. Nyní je klasifikace nedílnou součástí stávajícího Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu pro období 2018-2022 . Více podrobností najdete zde.

Afinita

Míra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS).

ATS (Average Time Spent)

Průměrná doba živého sledování všech respondentů z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Udává se v sekundách.

ATS Relative (Average Time Spent Relative)

Průměrná doba živého sledování diváků z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Diváky se rozumí členové panelu (tj. nikoli hosté), kteří splnili podmínku reache. Udává se v sekundách.

Audiomatching

Metoda rozpoznávání podobnosti zvuku na základě srovnání s referenčním zvukem měřené TV stanice. Je založena na extrakci charakteristických znaků zvukového signálu.

Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky