Členové ATO:

Otázky a odpovědi

Co je ATO?

Asociace Televizních Organizací je sdružením právnických osob, jehož hlavním předmětem činnosti je zajištění Projektu elektronického měření sledovanosti televize.

Jak probíhá proces měření sledovanosti?

Měření sledovanosti probíhá ve vybraných domácnostech prostřednictvím TV metrů. TV metr slouží k automatickému rozpoznání  televizní stanice, která je právě na daném televizoru puštěna a zároveň přijímá a dále zpracovává informace o tom, které osoby daný zapnutý televizor sledují U všech aktivit je zaznamenaný přesný čas začátku a konce aktivity (např. přepnutí na jinou stanici).

Co je to panel domácností?

Jedná se o reprezentativní vzorek domácností České republiky. Těchto domácností je celkem 1 850, přičemž denně je garantována dodávka dat z 1 650 domácností.

Jak dlouho zůstávají domácnosti v panelu?

Ročně dochází k 25% obnově panelu. Domácnosti, které se účastní panelu, mají zaručenou anonymitu a ke spolupráci na projektu jsou motivovány dárky.

Jak se můžu stát členem panelu? Kam se mám přihlásit?

Do panelu domácností se nelze dobrovolně přihlásit. Panel domácností je vybírán náhodně, tak aby reprezentoval rozložení domácností a jednotlivců v celé ČR. Každá domácnost má „šanci“, že bude do panelu v rámci náhodného výběru vybrána.

Jak je ošetřeno, aby data od členů panelu byla korektní, tj. aby všechny aktivity byly správně zaznamenány?

Chování členů panelu je kontrolováno denně. V případě podezření na nekorektní chování členů panelu jsou domácnosti kontaktovány oddělením Správy panelu a jejich data jsou z denního zpracování vyřazena.

Co to vlastně znamená sledovanost?

Udává procento diváků (cílové skupiny), kteří sledovali daný pořad nebo obecně časový úsek na dané televizní stanici. 

Dá se měřit sledovanost pořadů v druhých domácnostech a mimo domov? Jak je to s hosty?

Ano, je to možné. Sledovanost mimo domov na jiných místech momentálně projektem měřena není, nicméně může být součástí eventuálního rozšíření projektu. V případě zájmu zadavatele by se jednalo o měření sledovanosti v druhých domácnostech (chaty a chalupy) a v ostatních venkovních prostorech (restaurační a ubytovací zařízení, nemocnice, školy a jiné). 

Sledovanost na návštěvách je současným projektem podchycena měřením sledovanosti hostů v panelových domácnostech.

Kolik stanic výzkum měří?

Měřeny jsou všechny stanice dostupné na území ČR v celkovém počtu několika set; reportováno v rámci denních dat jich je v současnosti (duben 2014) celkem 37.

Jakým způsobem a jak často jsou data o sledovanosti sbíraná?

Data jsou v domácnostech sbírána TV metrem po celý den a průběžně zasílána do zpracovatelského centra pomocí datových přenosů mobilního operátora. Televizní den je definován jako 6:00-6:00, tedy od 6 hodin ráno do 6 hodin ráno druhého dne.

Pro koho a kdy jsou tato data k dispozici?

Data o sledovanosti jsou k dispozici všem členům ATO a odběratelům každý den (včetně sobot, nedělí a svátků), vždy nejpozději v 8:00 hodin.

Jak  lze získat data o sledovanosti konkrétní stanice nebo pořadu?

Pokud budete mít zájem o podrobnější data,  Se svým požadavkem můžete ATO kontaktovat na ato@ato.cz nebo na telefonním čísle +420 222 543 001 +420 222 543 001.

K jak velké populaci jsou data přepočítávaná?

Toto závisí na zvolené cílové skupině. Členem panelu jsou osoby starší čtyř let - CS 4+. Většina dat je přepočítávávána na televizní populaci CS 15+ (osoby starší 15ti let - velikost universa 8 696,9). Další významnou cílovou skupinou je CS 15-54, která je obchodně využívána zejména komerčními subjekty (velikost universa 5 470,9). Velikost universa je udávána v tisících.

Které softwary se používají na analýzy dat?

Základním softwarem pro analýzu TV-metrových dat je Adwind Kite Lite. Dále jsou používány programy Golem společnosti LERACH nebo lokalizovaná verze softwaru MMW společnosti MARKDATA, zastupované v ČR společností PRIME TIME cs. Agentury využívají také různé plánovací softwary.

Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky