Tiskové zprávy

Stanovisko profesních sdružení ke změně zákona o reklamě

30. 3. 2017

Stanovisko profesních sdružení provozovatelů médií k přílepku zákona č. 66/2017 Sb., měnícího zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), kterým byl novelizován zákon o regulaci reklamy tím,...

Průvodní dopis profesních sdružení ke změně zákona o regulaci reklamy

30. 3. 2017

Společné stanovisko ATO – Unie vydavatelů – APSV – SPIR – AKTV k přílepku zákona o léčivech. Novela nesystémově zavádí společnou a nerozdílnou odpovědnost zadavatele a šiřitele za soulad reklamy se zákonem a činí tak...

ATO uspořádalo přednášku o připravované novele evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS)

28. 2. 2017

Asociace televizních organizací (ATO), která sdružuje české provozovatele televizního vysílání veřejné služby i komerčního televizního vysílání, včera uspořádala přednášku pro odbornou veřejnost na téma připravované novely evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS). S prezentací...

Realizátorem crossplatformního měření je Nielsen Admosphere

14. 11. 2016

Dnešním podpisem smlouvy mezi Asociací televizních organizací (ATO) a společností Nielsen Admosphere skončilo výběrové řízení na nového realizátora crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu na léta 2018-2022. Projekt obsahuje elektronické měření klasického živého i odloženého...

Výběrové řízení ATO na nového realizátora měření

21. 7. 2016

Asociace televizních organizací (ATO) vypisuje veřejnou zakázku na Projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu na léta 2018-2022. Zadání výběrového řízení naleznete ve Věstníku veřejných zakázek, viz: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/669167) https://www.tenderarena.cz/profily/ATO