Členové ATO:

Odborné komise

Metodologická - je odborným orgánem ATO

 • Zajišťuje bezchybný chod PEM projektu v souladu se smlouvou uzavřenou s realizátorem. Důsledně kontroluje kvalitu poskytovaných dat z PEM výzkumu a ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi ATO odstraňuje případné zjištěné nedostatky.
 • Připravuje a realizuje výběrová řízení v souvislosti s PEM projekty
 • Zadává audity projektů zaměřené na komplexní hodnocení, sociologii a demografii projektu.
 • Organizuje pracovní setkání se zástupci médií i odborné veřejnosti a informuje je o novinkách v PM výzkumu.
 • V pravidelném kontaktu se zástupci realizátora upřesňuje a koordinuje metodologii PEM.
 • Intenzivně se podílí na řízení činnosti ATO.
 • Po odborné stránce vyhodnocuje dodavatelské i klientské smlouvy uzavírané ATO.

Legislativně–právní

 • Řeší smluvní vztahy ATO po právní stránce.
 • Podílí se na přípravě právních dokumentů souvisejících s činností ATO.
 • Koordinuje společný postup při připomínkovacích řízeních ve věci nových zákonů.
 • Využívá platformu ATO k projednávání dalších oblastí společného zájmu. Úzce spolupracuje s dalšími odbornými komisemi ATO.

Samoregulační komise 

 • Samoregulace - vytváření systému etické regulace v oblasti výroby a TV vysílání.

Finanční zástupci

 • Metodicky řídí finanční chod ATO.
 • Vyhodnocují a podílejí se na přípravě rozpočtu ATO.
 • Mají na starosti finanční stránku smluv, PEM výzkumu a obchodního využívaní výsledků PEM.

Technická komise

 • Technická komise  se zabývá technickými otázkami vysílání, které jsou předmětem společného zájmu členů sdružení. 
 • Aktuálně se soustřeďuje na technické předpoklady zpřístupňování vysílání pro diváky se zrakovým a sluchovým postižením.

 

 

 

 

Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky