Členové ATO:

Odborné komise

Metodologická - je odborným orgánem ATO

 • Zajišťuje bezchybný chod PEM projektu v souladu se smlouvou uzavřenou s realizátorem. Důsledně kontroluje kvalitu poskytovaných dat z PEM výzkumu a ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi ATO odstraňuje případné zjištěné nedostatky.
 • Připravuje a realizuje výběrová řízení v souvislosti s PEM projekty
 • Zadává audity projektů zaměřené na komplexní hodnocení, sociologii a demografii projektu.
 • Organizuje pracovní setkání se zástupci médií i odborné veřejnosti a informuje je o novinkách v PM výzkumu.
 • V pravidelném kontaktu se zástupci realizátora upřesňuje a koordinuje metodologii PEM.
 • Intenzivně se podílí na řízení činnosti ATO.
 • Po odborné stránce vyhodnocuje dodavatelské i klientské smlouvy uzavírané ATO.

Legislativně–právní

 • Řeší smluvní vztahy ATO po právní stránce.
 • Podílí se na přípravě právních dokumentů souvisejících s činností ATO.
 • Koordinuje společný postup při připomínkovacích řízeních ve věci nových zákonů.
 • Využívá platformu ATO k projednávání dalších oblastí společného zájmu. Úzce spolupracuje s dalšími odbornými komisemi ATO.

Samoregulační komise 

 • Samoregulace - vytváření systému etické regulace v oblasti výroby a TV vysílání.

Finanční zástupci

 • Metodicky řídí finanční chod ATO.
 • Vyhodnocují a podílejí se na přípravě rozpočtu ATO.
 • Mají na starosti finanční stránku smluv, PEM výzkumu a obchodního využívaní výsledků PEM.

Technická komise

 • Technická komise  se zabývá technickými otázkami vysílání, které jsou předmětem společného zájmu členů sdružení. 
 • Aktuálně se soustřeďuje na technické předpoklady zpřístupňování vysílání pro diváky se zrakovým a sluchovým postižením.

 

 

 

 

Menu
Novinky
06.06.2018 Pozemní příjem TV vysílání je v českých domácnostech stále dominantní

Více než polovina českých domácností využívá pozemní televizní vysílání. V rámci něj v současnosti probíhá postupné spouštění programů v novém standardu DVB-T2 – tento standard už přijímá 7 % televizních domácností. Většině z nich umožnil tento přechod...

Čtěte více
20.03.2018 ATO letos měří i internetovou sledovanost

V lednu 2018 byl úspěšně zahájen nový Projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM) na období 2018–2022, který pro Asociaci televizních organizací (ATO) zpracovává výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Největší novinkou je...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky