Členové ATO:

Odborné komise

Metodologická - je odborným orgánem ATO

 • Zajišťuje bezchybný chod PEM projektu v souladu se smlouvou uzavřenou s realizátorem. Důsledně kontroluje kvalitu poskytovaných dat z PEM výzkumu a ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi ATO odstraňuje případné zjištěné nedostatky.
 • Připravuje a realizuje výběrová řízení v souvislosti s PEM projekty
 • Zadává audity projektů zaměřené na komplexní hodnocení, sociologii a demografii projektu.
 • Organizuje pracovní setkání se zástupci médií i odborné veřejnosti a informuje je o novinkách v PM výzkumu.
 • V pravidelném kontaktu se zástupci realizátora upřesňuje a koordinuje metodologii PEM.
 • Intenzivně se podílí na řízení činnosti ATO.
 • Po odborné stránce vyhodnocuje dodavatelské i klientské smlouvy uzavírané ATO.

Legislativně–právní

 • Řeší smluvní vztahy ATO po právní stránce.
 • Podílí se na přípravě právních dokumentů souvisejících s činností ATO.
 • Koordinuje společný postup při připomínkovacích řízeních ve věci nových zákonů.
 • Využívá platformu ATO k projednávání dalších oblastí společného zájmu. Úzce spolupracuje s dalšími odbornými komisemi ATO.

Samoregulační komise 

 • Samoregulace - vytváření systému etické regulace v oblasti výroby a TV vysílání.

Finanční zástupci

 • Metodicky řídí finanční chod ATO.
 • Vyhodnocují a podílejí se na přípravě rozpočtu ATO.
 • Mají na starosti finanční stránku smluv, PEM výzkumu a obchodního využívaní výsledků PEM.

Technická komise

 • Technická komise  se zabývá technickými otázkami vysílání, které jsou předmětem společného zájmu členů sdružení. 
 • Aktuálně se soustřeďuje na technické předpoklady zpřístupňování vysílání pro diváky se zrakovým a sluchovým postižením.

 

 

 

 

Menu
Novinky
20.03.2020 ATO: Pandemie koronaviru zvedá sledovanost televize, v průměru o 45 minut denně

Sledovanost výrazně roste i u mladých diváků. Panuje též velký zájem o zpravodajství. Jednou z oblastí, na které má aktuální pandemie nového typu koronaviru výrazný vliv, je sledovanost televize. V datech z peoplemetrového měření, které pro Asociaci...

Čtěte více
29.05.2019 Sledovanost televize se ve světě měří již 70 let

Počátky měření televizní sledovanosti můžeme celosvětově vysledovat až do roku 1949, letos je tomu tedy právě 70 let. V České republice oslaví projekt měření televizní sledovanosti své 22. narozeniny 2. června. Tento den si u nás připomínáme jako Den peoplemetrů a...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky