Členové ATO:

Podmínky členství

Řádné členství

  • Řádným členem ATO se může stát právnická osoba provozující televizní vysílání nebo poskytující služby spojené s jeho provozováním v ČR nebo právnická osoba s předmětem činnosti v oblasti televizní reklamy na území ČR.
  • Jejich povinnostmi je především plnit bezvýhradně všechny závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené s realizátorem PEM projektu a poskytovat všestrannou pomoc při uskutečňování tohoto projektu. Dále jsou povinni dodržovat stanovy  a rozhodnutí orgánů sdružení.
  • Řádní členové ATO jsou oprávněni účastnit se práce v orgánech a odborných komisích a užívat výsledky jejich činnosti. Mají právo účastnit se valné hromady, přednášet návrhy k hlasování, hlasovat a volit. Můžou požadovat informace o činnosti a hospodaření orgánů ATO.

Přidružené členství

  • Přidruženým členem ATO se může stát právnická osoba provozující televizní vysílání nebo poskytující služby spojené s jeho provozováním v ČR nebo právnická osoba s předmětem činnosti v oblasti televizní reklamy na území ČR.
  • Povinností přidruženého člena je zaplatit jednorázový vstupní příspěvek ve výši 10. 000 Kč a dále pak měsíčně uhradit příspěvek na náklady a provoz sdružení ve výši 5. 000 Kč. Dále pak mají povinnost zúčastnit se jednání odborných komisí a to na základě jejich přizvání.
  • Přidružení členové mají právo na odběr dat dle specifikace jejich smlouvy. Při projednávaní bodů valné hromady a jednáních komisí (metodologické a legislativně právní) nemají hlasovací právo, pouze poradní hlas. Můžou vznášet podněty, připomínky nebo dotazy k orgánům sdružení.
  • Přidružený člen může požádat o řádné členství a to po uplynutí 2 let ode dne jeho přijetí za přidruženého člena.
Menu
Novinky
06.06.2018 Pozemní příjem TV vysílání je v českých domácnostech stále dominantní

Více než polovina českých domácností využívá pozemní televizní vysílání. V rámci něj v současnosti probíhá postupné spouštění programů v novém standardu DVB-T2 – tento standard už přijímá 7 % televizních domácností. Většině z nich umožnil tento přechod...

Čtěte více
20.03.2018 ATO letos měří i internetovou sledovanost

V lednu 2018 byl úspěšně zahájen nový Projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM) na období 2018–2022, který pro Asociaci televizních organizací (ATO) zpracovává výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Největší novinkou je...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky