Členové ATO:

Podmínky členství

Řádné členství

  • Řádným členem ATO se může stát právnická osoba provozující televizní vysílání nebo poskytující služby spojené s jeho provozováním v ČR nebo právnická osoba s předmětem činnosti v oblasti televizní reklamy na území ČR.
  • Jejich povinnostmi je především plnit bezvýhradně všechny závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené s realizátorem PEM projektu a poskytovat všestrannou pomoc při uskutečňování tohoto projektu. Dále jsou povinni dodržovat stanovy  a rozhodnutí orgánů sdružení.
  • Řádní členové ATO jsou oprávněni účastnit se práce v orgánech a odborných komisích a užívat výsledky jejich činnosti. Mají právo účastnit se valné hromady, přednášet návrhy k hlasování, hlasovat a volit. Můžou požadovat informace o činnosti a hospodaření orgánů ATO.

Přidružené členství

  • Přidruženým členem ATO se může stát právnická osoba provozující televizní vysílání nebo poskytující služby spojené s jeho provozováním v ČR nebo právnická osoba s předmětem činnosti v oblasti televizní reklamy na území ČR.
  • Povinností přidruženého člena je zaplatit jednorázový vstupní příspěvek ve výši 10. 000 Kč a dále pak měsíčně uhradit příspěvek na náklady a provoz sdružení ve výši 5. 000 Kč. Dále pak mají povinnost zúčastnit se jednání odborných komisí a to na základě jejich přizvání.
  • Přidružení členové mají právo na odběr dat dle specifikace jejich smlouvy. Při projednávaní bodů valné hromady a jednáních komisí (metodologické a legislativně právní) nemají hlasovací právo, pouze poradní hlas. Můžou vznášet podněty, připomínky nebo dotazy k orgánům sdružení.
  • Přidružený člen může požádat o řádné členství a to po uplynutí 2 let ode dne jeho přijetí za přidruženého člena.
Menu
Novinky
20.03.2020 ATO: Pandemie koronaviru zvedá sledovanost televize, v průměru o 45 minut denně

Sledovanost výrazně roste i u mladých diváků. Panuje též velký zájem o zpravodajství. Jednou z oblastí, na které má aktuální pandemie nového typu koronaviru výrazný vliv, je sledovanost televize. V datech z peoplemetrového měření, které pro Asociaci...

Čtěte více
29.05.2019 Sledovanost televize se ve světě měří již 70 let

Počátky měření televizní sledovanosti můžeme celosvětově vysledovat až do roku 1949, letos je tomu tedy právě 70 let. V České republice oslaví projekt měření televizní sledovanosti své 22. narozeniny 2. června. Tento den si u nás připomínáme jako Den peoplemetrů a...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky