Členové ATO:

Podmínky členství

Řádné členství

  • Řádným členem ATO se může stát právnická osoba provozující televizní vysílání nebo poskytující služby spojené s jeho provozováním v ČR nebo právnická osoba s předmětem činnosti v oblasti televizní reklamy na území ČR.
  • Jejich povinnostmi je především plnit bezvýhradně všechny závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené s realizátorem PEM projektu a poskytovat všestrannou pomoc při uskutečňování tohoto projektu. Dále jsou povinni dodržovat stanovy  a rozhodnutí orgánů sdružení.
  • Řádní členové ATO jsou oprávněni účastnit se práce v orgánech a odborných komisích a užívat výsledky jejich činnosti. Mají právo účastnit se valné hromady, přednášet návrhy k hlasování, hlasovat a volit. Můžou požadovat informace o činnosti a hospodaření orgánů ATO.

Přidružené členství

  • Přidruženým členem ATO se může stát právnická osoba provozující televizní vysílání nebo poskytující služby spojené s jeho provozováním v ČR nebo právnická osoba s předmětem činnosti v oblasti televizní reklamy na území ČR.
  • Povinností přidruženého člena je zaplatit jednorázový vstupní příspěvek ve výši 10. 000 Kč a dále pak měsíčně uhradit příspěvek na náklady a provoz sdružení ve výši 5. 000 Kč. Dále pak mají povinnost zúčastnit se jednání odborných komisí a to na základě jejich přizvání.
  • Přidružení členové mají právo na odběr dat dle specifikace jejich smlouvy. Při projednávaní bodů valné hromady a jednáních komisí (metodologické a legislativně právní) nemají hlasovací právo, pouze poradní hlas. Můžou vznášet podněty, připomínky nebo dotazy k orgánům sdružení.
  • Přidružený člen může požádat o řádné členství a to po uplynutí 2 let ode dne jeho přijetí za přidruženého člena.
Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky