Členové ATO:

Aktuality

03.10.2012

XXX. valná hromada zrušena

XXX. valná hromada ATO konaná dne 3.10.2012 byla zrušena. Členové ATO však pokračují v intenzivních jednáních o komplexním řešení stávající situace v Asociaci, která zahrnuje otázku přijetí nových členů a změnu podílů členů ATO, řešení vztahu mezi CET 21 a ATO a otázku auditu PEM. Čtěte více...

05.09.2012

Valná hromada ATO odložena

Na zasedání 28. valné hromady ATO došlo k posunutí termínu jednání při zachování původně plánovaného programu. Čtěte více...

19.06.2012

Dvojí data jsou krokem zpět

  Asociace televizních organizací sleduje s obavami iniciativu jednoho ze svých  členů, společnosti CET 21, směřující k rozbití jednotného systému měření televizní sledovanosti v České republice. Hrozba pokřivení mediálního trhu je hrozbou vážnou a ATO se s ní bude muset adekvátním způsobem vypořádat. O jednotlivých opatřeních budeme veřejnost včas informovat. Čtěte více...

01.06.2012

Peoplemetrům v Česku je už 15 let

Dne 2. června 2012 to bude patnáct let, co poštovní kurýr přivezl českým televizím počítačové diskety s prvními peoplemetrovými daty. Ve světle dnešních technologií je to poněkud komická představa, ale tehdy to byla doslova revoluce, která  nastartovala novou etapu v měření sledovanosti televizního vysílání. Čtěte více...

03.05.2012

Kodex pravidel pro umístění produktu v televizním vysílání

Valná hromada ATO na svém 27. zasedání dne 23.4.2012 schválila Kodex pravidel pro umístění produktu v televizním vysílání. Čtěte více...

23.02.2012

Stanovisko Technické komise ATO - hlasitost reklamy

Stanovisko Technické komise ATO k návrhu novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání - sněmovní tisk 592/0, doručené poslancům 3. února 2012 v 13:07. Text je určen zákonodárcům a technickým odborníkům Čtěte více...

20.12.2011

Dětské pokojíčky – prostředí pro mediální rozvoj

V rámci změn ve vztahu rodičů k dětem od autoritativnějšího přístupu směrem k přístupu rovnému dochází k růstu privátní sféry dětí - už devět z deseti dětí má svůj vlastní anebo se sourozencem sdílený pokojíček. Děti zde tráví spoustu času, vybavení dětských pokojíčků se postupně modernizuje - roste zejména mediální vybavenost - a to všechno má vliv i na způsob konzumace médií. Čtěte více...

23.11.2011

ATO podepsala smlouvu na peoplemetry

V návaznosti na včerejší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podepsala dnes ATO se  společností Mediaresearch Smlouvu o realizaci a užití výsledků elektronického měření sledovanosti televizního vysílání.Podpis výše uvedené smlouvy je posledním zákonným krokem v procesu veřejné zakázky, který otevírá cestu novému projektu peoplemetrového měření v letech 2013-2017. Čtěte více...

23.11.2011

Mediaresearch vítězem tendru na peoplemetry

Jednatelka Asociace televizních organizací  ing. Vlasta Roškotová, jakožto statutární orgán ATO, podepsala dnes rozhodnutí o výběru nabídky na Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání na léta 2013-2017. Z výběrového řízení, vedeného letos poprvé formou veřejné zakázky, vzešla vítězně společnost Mediaresearch.  Čtěte více...

21.11.2011

Valná hromada ATO nesouhlasí se zrušením tendru

Za účasti všech řádných členů proběhla dne 21.11.2011 valná hromada Asociace televizních organizací. Čtěte více...

19.09.2011

Hodnotící komise ATO doporučila výběr realizátora

Předsedkyně hodnotící komise paní Kristina Taberyová sděluje, že: „hodnotící komise ukončila proces posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v ČR v souladu s § 76 a 79 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách“. O posouzení a hodnocení nabídek pořídila hodnotící komise písemnou zprávu v souladu s § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení nabídek a údaj o složení hodnotící komise. Zpráva o posouzení a hodnocení společně s nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností byla bezodkladně předána zadavateli. Členové ATO (ČT, FTV Prima a AKA),  v souladu s interními dokumenty zadavatele na místě akceptují doporučení hodnotící komise k výběru uchazeče, společnosti MEDIARESEARCH, a.s. „Jako předsedkyně hodnotící komise bych ráda poděkovala všem členům komise, kteří s velkým osobním i profesionálním nasazením a díky zásadovému a nekompromisnímu jednání dovedli činnost hodnotící komise do úspěšného konce“ shrnula K.Taberyová. Čtěte více...

31.08.2011

ATO otevírala nabídky

Výběr nového realizátora elektronického měření sledovanosti televizního vysílání vstoupil do další fáze.  Otevírání  nabídek bylo hlavním účelem včerejšího jednání hodnotící komise Asociace televizních organizací (ATO). Zadavatel předmětné veřejné zakázky s názvem: „Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání“ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem čtyři  nabídky podané elektronickými prostředky. Hodnotící komise složená ze zástupců řádných členů a jednatelky ATO dne 30. srpna 2011 otevřela a posoudila nabídky všech čtyř uchazečů o elektronické měření sledovanosti televizního vysílání v období od 1.1. 2013 do 31.12.2017. Komise kontrolovala formální náležitosti předepsané zákonem o veřejných zakázkách, posuzovala zejména úplnost nabídek společností GfK Czech, MEDIARESEARCH,  TNS AISA a AC Nielsen Czech Republic. Úplnost nabídek v rozsahu § 71 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách byla hodnotící komisí konstatována u dvou uchazečů, a sice MEDIARESEARCH a TNS AISA. Další jednání hodnotící komise se předpokládá dne 13. září 2011.   Čtěte více...

28.06.2011

ATO prodlužuje výběrové řízení

V pondělí 27. června 2011 prodloužila Asociace televizních organizací (ATO) lhůtu pro podání nabídek na výběr realizátora elektronického měření sledovanosti televizního vysílání o dalších 60 dnů. Čtěte více...

02.06.2011

Téměř 12 % domácností sleduje televizi ve vysokém rozlišení

Čeští diváci přicházejí na chuť kvalitnímu vysílání ve vysokém rozlišení. Počet domácností, které přijímají HD kvalitu, se dle výsledků Kontinuálního výzkumu z prvního kvartálu letošního roku vyhoupl na necelých 12 %. Celá polovina z nich přijímá HD vysílání šířené prostřednictvím satelitu. Čtěte více...

30.05.2011

Na analogu je závislých už jen 5,5 %

Digitalizace televizních stanic pomalu ale jistě vytlačuje pozemní analogové vysílání z našich domovů. Více než polovina domácností již přijímá pozemní digitální vysílání (DVBT). Rovněž stále stoupá počet příznivců satelitu. Čtěte více...

17.05.2011

ATO organizuje výběrové řízení

V pondělí 16. května 2011 vyhlásila Asociace televizních organizací (ATO) výběrové řízení na realizátora čtvrté vlny elektronického měření sledovanosti televizního vysílání. Smlouva se stávajícím realizátorem peoplemetrového měření vyprší koncem roku 2012. V tu dobu už bude připraven nový projekt, který od 1. ledna 2013 plynule naváže na tři předcházející vlny měření. Peoplemetrová data o sledovanosti televize mají čeští uživatelé k dispozici již čtrnáctý rok. Prvním realizátorem projektu byla v roce 1997 společnost Taylor Nelson Sofres Media Facts, nyní již devět let ATO spolupracuje s výzkumnou agenturou Mediaresearch. Čtěte více...

04.05.2011

ATO a MEDIARESEARCH mají za sebou 9 let spolupráce

Již 9 let dodává výzkumná agentura MEDIARESEARCH data o sledovanosti televize v České republice. Češi za tu dobu proseděli před televizí více než 105,6 miliardy hodin a měli možnost shlédnout 12,5 milionů pořadů. Čtěte více...

02.05.2011

1.5. 2011 zahájeno měření sledovanosti nové TV stanice Prima LOVE

Projekt Elektronického měření sledovanosti televize v ČR metodou TV metrů nabízí od 1.května  2011 výsledky sledovanosti nové stanice Prima LOVE.  Čtěte více...

14.04.2011

ATO s novým prezidentem

Z rozhodnutí valné hromady Asociace televizních organizací byl dne 13. dubna 2011 do funkce prezidenta zvolen generální ředitel CET 21 Jan Andruško.  Čtěte více...

04.04.2011

Televizní nabídka více uspokojuje diváky

Spokojenost Čechů s nabídkou televizních programů výrazně vzrostla. Od televize očekáváme zábavu, zpravodajský a humorný obsah ve stejné míře jako v předchozích letech, s jedinou výjimkou – erotika už tolik netáhne. Údaje vyplývají z výzkumu životního stylu (Life Style Survey), který pro Asociaci televizních organizací (ATO) zpracovala výzkumná agentura MEDIARESEARCH.   Čtěte více...

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >  >>
Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky