Členové ATO:

Aktuality

03.06.2013

Oslava výročí peoplemetrového projektu čeká na pěkné počasí

Jednotné měření sledovanosti televize pro Asociaci televizních organizací pomocí elektronických zařízení – peoplemetrů – funguje v Česku již 16 let. V rámci oslav výročí peoplemetrového projektu jsou naplánované i aktivity pro veřejnost. Část oslav ale bude vhledem k aktuálním záplavám a nepříznivým meteorologickým podmínkám posunutá na pozdější termín. Čtěte více...

12.04.2013

ATO s novým prezidentem a APA

Dnešní valná hromada Asociace televizních organizací zvolila prezidentem ATO Petra Dvořáka, generálního ředitele České televize. Valná hromada ATO dále přijala za nového přidruženého člena Asociaci producentů v audiovizi (APA). ATO tak posiluje svoji pozici na českém mediálním trhu. „Členství v ATO s radostí vítáme, pro naše členy to je významná událost“ uvedl Karel Zýka, výkonný ředitel APA. Čtěte více...

07.03.2013

Stanovisko ATO k tiskové zprávě RRTV

Stanovisko Asociace televizních organizací k tiskové zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, týkající se zavedení systému klasifikace vhodnosti pořadů pro děti Čtěte více...

19.02.2013

Televizní asociace poprvé jednaly

Asociace televizních organizací a Asociace krajských televizí se poprvé sešly u jednacího stolu. Ačkoli krajské televize nejsou v současné době účastníkem peoplemetrového měření, existuje dostatek společných zájmů, na jejichž základě lze vystavět budoucí spolupráci. Čtěte více...

07.01.2013

MEDIARESEARCH odstartoval nový projekt peoplemetrového měření v Česku

První leden 2013 vstoupí do historie elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v ČR jako den zahájení v pořadí již čtvrtého peoplemetrového projektu. Jeho realizátorem pro léta 2013-2017 je již potřetí výzkumná agentura MEDIARESEARCH. Data o sledovanosti jsou dodávána všem celoplošným televizním stanicím a komunikačním agenturám. Zadavatelem měření je tradičně Asociace televizních organizací, jejímž cílem bylo od samého počátku zajistit pro český trh výsledky výzkumu z jednoho zdroje – jednotnou měnu z peoplemetrového měření. Čtěte více...

21.12.2012

ATO s novými členy a bez Novy

Páteční XXX. valná hromada ATO přinesla změny v členské základně. Statut řádného člena získali doposud pouze přidružení členové Atmedia a hudební stanice Óčko. Z Asociace oproti tomu vystoupí k 31. prosinci 2012 na vlastní žádost společnost CET 21, která provozuje televizní kanály skupiny Nova. Čtěte více...

16.10.2012

Peoplemetry hezky česky aneb videoprůvodce měřením sledovanosti televize

16. 10. 2012, Praha – Společnost MEDIARESEARCH, realizátor elektronického měření sledovanosti televize v České republice, spouští nový web www.peoplemetry.cz , který má za cíl být informační studnicí pro ty, kdo hledají odpovědi na své otázky kolem peoplemetrů a měření sledovanosti televize jako takového. Ať už Vás zajímá, jak peoplemetr vypadá, jak se vybírají domácnosti do peoplemetrového měření anebo jestli je vzorek těchto domácností dostatečně velký, vše se dozvíte z nové webové stránky. Čtěte více...

03.10.2012

XXX. valná hromada zrušena

XXX. valná hromada ATO konaná dne 3.10.2012 byla zrušena. Členové ATO však pokračují v intenzivních jednáních o komplexním řešení stávající situace v Asociaci, která zahrnuje otázku přijetí nových členů a změnu podílů členů ATO, řešení vztahu mezi CET 21 a ATO a otázku auditu PEM. Čtěte více...

05.09.2012

Valná hromada ATO odložena

Na zasedání 28. valné hromady ATO došlo k posunutí termínu jednání při zachování původně plánovaného programu. Čtěte více...

19.06.2012

Dvojí data jsou krokem zpět

  Asociace televizních organizací sleduje s obavami iniciativu jednoho ze svých  členů, společnosti CET 21, směřující k rozbití jednotného systému měření televizní sledovanosti v České republice. Hrozba pokřivení mediálního trhu je hrozbou vážnou a ATO se s ní bude muset adekvátním způsobem vypořádat. O jednotlivých opatřeních budeme veřejnost včas informovat. Čtěte více...

01.06.2012

Peoplemetrům v Česku je už 15 let

Dne 2. června 2012 to bude patnáct let, co poštovní kurýr přivezl českým televizím počítačové diskety s prvními peoplemetrovými daty. Ve světle dnešních technologií je to poněkud komická představa, ale tehdy to byla doslova revoluce, která  nastartovala novou etapu v měření sledovanosti televizního vysílání. Čtěte více...

03.05.2012

Kodex pravidel pro umístění produktu v televizním vysílání

Valná hromada ATO na svém 27. zasedání dne 23.4.2012 schválila Kodex pravidel pro umístění produktu v televizním vysílání. Čtěte více...

23.02.2012

Stanovisko Technické komise ATO - hlasitost reklamy

Stanovisko Technické komise ATO k návrhu novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání - sněmovní tisk 592/0, doručené poslancům 3. února 2012 v 13:07. Text je určen zákonodárcům a technickým odborníkům Čtěte více...

20.12.2011

Dětské pokojíčky – prostředí pro mediální rozvoj

V rámci změn ve vztahu rodičů k dětem od autoritativnějšího přístupu směrem k přístupu rovnému dochází k růstu privátní sféry dětí - už devět z deseti dětí má svůj vlastní anebo se sourozencem sdílený pokojíček. Děti zde tráví spoustu času, vybavení dětských pokojíčků se postupně modernizuje - roste zejména mediální vybavenost - a to všechno má vliv i na způsob konzumace médií. Čtěte více...

23.11.2011

ATO podepsala smlouvu na peoplemetry

V návaznosti na včerejší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podepsala dnes ATO se  společností Mediaresearch Smlouvu o realizaci a užití výsledků elektronického měření sledovanosti televizního vysílání.Podpis výše uvedené smlouvy je posledním zákonným krokem v procesu veřejné zakázky, který otevírá cestu novému projektu peoplemetrového měření v letech 2013-2017. Čtěte více...

23.11.2011

Mediaresearch vítězem tendru na peoplemetry

Jednatelka Asociace televizních organizací  ing. Vlasta Roškotová, jakožto statutární orgán ATO, podepsala dnes rozhodnutí o výběru nabídky na Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání na léta 2013-2017. Z výběrového řízení, vedeného letos poprvé formou veřejné zakázky, vzešla vítězně společnost Mediaresearch.  Čtěte více...

21.11.2011

Valná hromada ATO nesouhlasí se zrušením tendru

Za účasti všech řádných členů proběhla dne 21.11.2011 valná hromada Asociace televizních organizací. Čtěte více...

19.09.2011

Hodnotící komise ATO doporučila výběr realizátora

Předsedkyně hodnotící komise paní Kristina Taberyová sděluje, že: „hodnotící komise ukončila proces posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v ČR v souladu s § 76 a 79 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách“. O posouzení a hodnocení nabídek pořídila hodnotící komise písemnou zprávu v souladu s § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení nabídek a údaj o složení hodnotící komise. Zpráva o posouzení a hodnocení společně s nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností byla bezodkladně předána zadavateli. Členové ATO (ČT, FTV Prima a AKA),  v souladu s interními dokumenty zadavatele na místě akceptují doporučení hodnotící komise k výběru uchazeče, společnosti MEDIARESEARCH, a.s. „Jako předsedkyně hodnotící komise bych ráda poděkovala všem členům komise, kteří s velkým osobním i profesionálním nasazením a díky zásadovému a nekompromisnímu jednání dovedli činnost hodnotící komise do úspěšného konce“ shrnula K.Taberyová. Čtěte více...

31.08.2011

ATO otevírala nabídky

Výběr nového realizátora elektronického měření sledovanosti televizního vysílání vstoupil do další fáze.  Otevírání  nabídek bylo hlavním účelem včerejšího jednání hodnotící komise Asociace televizních organizací (ATO). Zadavatel předmětné veřejné zakázky s názvem: „Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání“ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem čtyři  nabídky podané elektronickými prostředky. Hodnotící komise složená ze zástupců řádných členů a jednatelky ATO dne 30. srpna 2011 otevřela a posoudila nabídky všech čtyř uchazečů o elektronické měření sledovanosti televizního vysílání v období od 1.1. 2013 do 31.12.2017. Komise kontrolovala formální náležitosti předepsané zákonem o veřejných zakázkách, posuzovala zejména úplnost nabídek společností GfK Czech, MEDIARESEARCH,  TNS AISA a AC Nielsen Czech Republic. Úplnost nabídek v rozsahu § 71 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách byla hodnotící komisí konstatována u dvou uchazečů, a sice MEDIARESEARCH a TNS AISA. Další jednání hodnotící komise se předpokládá dne 13. září 2011.   Čtěte více...

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >  >>
Menu
Novinky
08.06.2017 Peoplemetr v muzeu? Ode dneška realita! Výstava k 20. výročí peoplemetrového měření TV sledovanosti v Národním technickém muzeu zahájena

Projekt měření televizní sledovanosti v České republice slaví letos 20. výročí. Bylo to právě v červnu roku 1997, kdy se u nás začala elektronicky měřit televizní sledovanost tzv. peoplemetry. U této příležitosti Asociace televizních organizací ve spolupráci se...

Čtěte více
30.03.2017 Stanovisko profesních sdružení k novele zákona o regulaci reklamy

Společné stanovisko ATO - Unie vydavatelů - APSV - SPIR - AKTV k přílepku zákona o léčivech. Novela nesystémově zavádí společnou a nerozdílnou odpovědnost zadavatele a šiřitele za soulad reklamy se zákonem  a činí tak šiřitele reklamy odpovědným za obsah komerčního...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky