Členové ATO:

Aktuality

14.01.2016

Odložená sledovanost součástí oficiální TV měny

Od 1. února 2016 bude odložená televizní sledovanost „nultého“ dne součástí oficiální televizní měny zajišťované společností Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací (ATO). Změna se týká všech veřejných výstupů sledovanosti i obchodování s televizní reklamou. Jde zatím o část celkové odložené televizní sledovanosti, měřené v českém peoplemetrovém projektu od roku 2013. Čtěte více...

17.12.2015

ATO s novými členy a novým prezidentem

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla v úterý 15. prosince 2015 o znovupřijetí společnosti CET 21, provozovatele vysílání televizních stanic skupiny Nova. Po období obchodní spolupráce bude Nova opět řádným členem. Změní se rovněž zastoupení mediálních agentur. Agendu AKA (Asociace komunikačních agentur) přebírá Asociace mediálních agentur ASMEA a stává se rovněž řádným členem ATO. Prezidentem ATO byl zvolen pro příští rok Marek Singer z FTV Prima. Čtěte více...

17.12.2015

ATO v digitální éře: timeshift a HbbTV

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) se zabývala na svém zasedání dne 15. prosince 2015 i vybranými tématy souvisejícími s rozvojem digitálních technologií. Odložená sledovanost, tzv. timeshift a HbbTV budou středem zájmu ATO v nadcházejícím období.  Čtěte více...

17.12.2015

Labelling ATO půjde cestou samoregulace

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla dne 15. prosince 2015, že podpoří samoregulaci jako jedinou metodu zavádění a fungování systému klasifikace a označování pořadů v TV vysílání, tzv. labellingu.  Na tvorbě systému spolupracuje s českou i zahraniční akademickou obcí a nezávislými mediálními odborníky.  Čtěte více...

25.09.2015

Pilot ATO s TNS AISA

Vítězem výběrového řízení ATO na realizaci pilotního projektu crossplatformního měření videoobsahu se stala dnes agentura TNS AISA. Její nabídka nejlépe vyhověla požadavkům zadání. Čtěte více...

04.09.2015

Tajná novela vysílacího zákona?

Ministerstvo kultury pokračuje v přípravách novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tisku to sdělila před několika dny mluvčí ministerstva. Čtěte více...

29.06.2015

Stanovisko ATO k novele vysílacího zákona

Stanovisko Asociace televizních organizací k připravované novele zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čtěte více...

15.06.2015

ATO proti připravovanému přenesení povinností na šiřitele reklamy

Asociace televizních organizací (ATO) protestuje proti nelegitimnímu přenesení povinností loterního dohledu na šiřitele reklamy v návrhu novely zákona o regulaci reklamy. Čtěte více...

11.06.2015

Workshop ATO 2015

Zde naleznete prezentace z letošního Workshopu ATO... Čtěte více...

02.06.2015

Novela vysílacího zákona je předčasná

Ještě v tomto roce má vzniknout návrh novely evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Ta bude koncepčně řešit otázku, zda je vzhledem k technologickému vývoji a změnám diváckých návyků ještě opodstatněná rozdílná míra regulace televizního vysílání a nových médií. S ohledem na tuto skutečnost Asociace televizních organizací (ATO) považuje aktuálně projednávaný návrh novely českého zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání připravený ministerstvem kultury za předčasný. Čtěte více...

20.05.2015

Metodika českých výzkumníků boduje v Berlíně

Automatický systém pro vyhodnocování sledovanosti televizních pořadů na internetu postoupil do finále mezinárodní soutěže Research Awards 2015 pořádané IAB Europe v Berlíně. Metodika byla vyvinuta ve spolupráci České televize a výzkumné agentury Mediaresearch, za svou ji přijala Asociace televizních organizací (ATO). Od ledna 2015 využívá systém Česká televize. Čtěte více...

24.04.2015

ATO proti pirátství

Asociace televizních organizací (ATO) dnes projednala problematiku nelegálního šíření televizního vysílání a dohodla se na založení expertní skupiny pro nové služby, které s televizním vysíláním souvisejí. Čtěte více...

12.12.2014

ATO plánuje crossmediální výzkum

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla na svém 33. zasedání dne 9. prosince 2014 podpořit návrh metodologické komise zabývat se ve větší míře crossmediálním výzkumem. Čtěte více...

10.12.2014

Plochý televizor je v českých domácnostech již standardem, vyšší sociální skupiny odlišuje vlastnictví tabletu či smartphone

Televizor s plochou obrazovkou již v ČR vlastní většina domácností i z nižších socio-ekonomických skupin. Ty stále zaostávají ve vlastnictví např. notebooků či digitálních fotoaparátů. Nejvíce se však vyšší socio-ekonomické skupiny od těch nižších odlišují v penetraci tabletů a chytrých mobilních telefonů. Vlastnictví dvou a více televizorů, video či DVD přehrávače/rekordéru je doménou především středních tříd. Vyplývá to z dat prvních tří kvartálů Kontinuálního výzkumu Projektu elektronického měření sledovanosti televize roku 2014 a použití nové socio-ekonomické klasifikace českých domácností ABCDE vyvinuté společností MEDIARESEARCH. Čtěte více...

28.10.2014

TV4you porušuje zákon

Členové Asociace televizních organizací (ATO) jsou přesvědčeni, že nabízení aplikace TV4you bez souhlasu televizních vysílatelů, jejichž programy mají být prostřednictvím aplikace zpřístupňovány veřejnosti, představuje zjevné a závažné porušení jejich práv vyplývajících z autorského a vysílacího zákona. Asociace televizních organizací zaznamenala, že je veřejnosti od 15. října 2014 na webové stránce www.tv4you.cz nabízena mobilní aplikace TV4you, která má umožňovat na tzv. chytrých zařízeních s operačními systémy Android a iOS živé nebo zpětné sledování volně šířených televizních programů. K takovéto aktivitě je podle zákona potřebný souhlas dotčených televizních vysílatelů. Podle informací ATO její členové doposud neobdrželi žádnou žádost o takovýto souhlas. Porušení zákona ze strany osob, které aplikaci nabízejí, je o to vážnější, že chtějí k nezákonně šířenému vysílání připojovat další reklamu. To by mohlo vést ke zkreslení výsledků peoplemetrového měření, které ATO zajišťuje pro provozovatele televizního vysílání a mediální trh. „Nezákonné aktivity spojené se službou TV4you by mohly členům ATO způsobit majetkovou újmu.“ uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová. Stanovisko televizních vysílatelů jednoznačně podporuje i judikatura Soudního dvora Evropské unie, který nedávno řešil obdobný případ.     Čtěte více...

14.10.2014

ATO připravuje labelling

Asociace televizních organizací připravuje samoregulační systém, který za použití speciálních značek-piktogramů umožňuje divákovi lepší orientaci v nabízeném programu. Systém označování pořadů, tzv. labelling, poskytuje uživatelům základní informaci o obsahu vysílaného audiovizuálního díla. Mimořádnou roli sehrává při ochraně dětí a mladistvých, kde pomáhá rodičům posoudit, zda jsou děti v určitém věku schopny vysílaný obsah správně pochopit. V testovacím režimu labelling již používá Česká televize. Čtěte více...

26.09.2014

Google hrubě manipuluje s daty

Televize a ostatní účastníci mediálního trhu sdružení v Asociaci televizních organizací (ATO) se ohrazují proti způsobu, jakým společnost Google interpretuje výzkumná data. V tiskové zprávě ze dne 25. září 2014 je internetový server YouTube nazýván nejsledovanějším televizním kanálem. Svá tvrzení Google dokládá daty z několika různých výzkumů, s nimiž nakládá metodologicky zcela nepřijatelným způsobem. Čtěte více...

18.09.2014

Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání

Co zásadního se dělo v průběhu procesu přechodu na pozemní digitální vysílání (DVB-T) z pohledu vybavení domácností televizní technikou a způsobu příjmu televizního vysílání v České Republice, víme z výsledků tzv. Kontinuálního výzkumu, který průběžně zajišťuje společnost MEDIARESEARCH pro Asociaci televizních organizací (ATO) jako nedílnou součást peoplemetrového projektu. Tyto monitorované údaje mohou napovědět, jaké změny se mohou projevit při přechodu na nový formát pozemního vysílání DVB-T2. Čtěte více...

18.07.2014

ATO v peoplemetrovém tendru nepochybilo

Antimonopolní úřad potvrdil zákonnost postupu ATO při výběru realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání (PEM). V tendru zvítězila v listopadu 2011 společnost Mediaresearch. Postup ATO byl podroben opakovanému přezkumu u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Rozhodnutí předsedy Úřadu představuje pravomocnou tečku za správním řízením zkoumajícím regulérnost této veřejné zakázky. Čtěte více...

06.05.2014

Stanovisko ATO ke spotu strany - NE Bruselu - Národní demokracie

  STANOVISKO ATO Nález č. 1/2014 ze dne 6. května 2014 ATO, jako samoregulační orgán, vydává stanovisko, jak je dále uvedeno. Provozovatel: Česká televize Příspěvek: volební spot politické strany "NE Bruselu-Národní demokracie“ Okolnosti vysílání: provozovatel vysílání vyzval subjekt kandidující do Evropského parlamentu nahradit dodaný spot jiným spotem Podnět: Česká televize předložila ATO k posouzení volební spot strany č. 4 NE Bruselu – Národní demokracie, a to za účelem vydání samoregulačního stanoviska. Jednalo se především o posouzení, zda mohlo dojít k porušení § 32 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., tedy zda obsah uvedeného spotu podněcuje k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, víry a náboženství, národního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. Podklady: • žádost České televize o posouzení obsahu spotu • volební spot politické strany č. 4 NE Bruselu – zvukově obrazový záznam, který je veřejně přístupný na informačních serverech (např. iDnes.cz, novinky.cz) • Listina základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992 • zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně jiných zákonů Popis spotu Spot má stopáž 30 sekund. Verbální část spotu obsahuje text: „Evropská unie je zlem, které produkuje další zla. Je naší povinností se mu postavit. Sami na to ale nestačíme. Potřebujeme Vaši podporu. Přijďte 23. a 24. května k referendu o Evropské unii. Zabijme hada. Volte č. 4. Volte Ne Bruselu – Národní demokracii.“ V obrazové části spotu je zobrazen had reprezentující Evropskou unii, která je označena jako zlo. V okamžiku, kdy zazní slova „Evropská unie je zlem, které produkuje další zla“, se v obraze na pozadí za hadem začínají střídat záběry reprezentující ona zla, mj. symboly státu Izrael a LBGT hnutí, fotomontáž muslimů s transparenty „Islam will dominate the world. Freedom can go to hell.“ (Islám ovládne svět. Svoboda může jít do pekla.), fotografie dokumentující založení státu Izrael, fotografie Rómů, antisemitská kresba zobrazující údajnou rituální vraždu Anežky Hrůzové židem Leopoldem Hilsnerem. Na konci spotu je obsažena výzva „Zabijme hada“, kterou lze interpretovat jako volání po ukončení existence Evropské unie. STANOVISKO ATO Členové Samoregulační komise projednali výše uvedený spot formou per rollam s vědomím, že se jedná o společensky velmi závažné téma. Komise posuzovala předložený spot z hlediska možného porušení ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. a s přihlédnutím k článku 17 Listiny základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992, jakož i se znalostí zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského Parlamentu. Po diskuzi Asociace televizních organizací dospěla k tomuto závěru: 1. Spot, pokud by byl zařazen do televizního vysílání, by byl posuzován jako tzv. další část vysílání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 2. Symboliku a obrazové asociace spotu nelze chápat jinak než jako přímočaré a paušální ztotožnění zla s náboženskými, národnostními a dalšími menšinami či sociálními skupinami zobrazenými ve spotu. Z tohoto důvodu by spot mohl podněcovat k nenávisti vůči náboženským, národnostním a dalším menšinám či sociálním skupinám zobrazeným ve spotu, k jejichž ochraně zákon slouží. 3. Z § 59 odst. 4 zák. 63/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně jiných zákonů vyplývá, že Česká televize pouze vyhrazuje vysílací čas a odpovědnost za obsah takového spotu má politická strana, politické hnutí nebo koalice. Česká televize tedy nemůže do obsahu spotu zasahovat. 4. Nad rámec své samoregulační činnosti ATO podotýká, že by se v případě odvysílání výše uvedeného spotu mohlo hypoteticky jednat o trestní součinnost ve formě nepřekažení trestného činu. 5. Z veřejně přístupných zdrojů je známo, že Česká televize doporučila příslušné politické straně, aby uvedený spot nahradila jiným spotem. Takový postup považuje Asociace televizních organizace v daném případě za zcela legitimní. Závěr: Členové Samoregulační Komise ATO nedoporučují České televizi zařadit volební spot politické strany č. 4 NE Bruselu do vysílání a souhlasí s náhradou dodaného spotu za jiný spot s nezávadným obsahem, který bude možné odvysílat. Čtěte více...

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 7 >  >>
Menu
Novinky
20.03.2020 ATO: Pandemie koronaviru zvedá sledovanost televize, v průměru o 45 minut denně

Sledovanost výrazně roste i u mladých diváků. Panuje též velký zájem o zpravodajství. Jednou z oblastí, na které má aktuální pandemie nového typu koronaviru výrazný vliv, je sledovanost televize. V datech z peoplemetrového měření, které pro Asociaci...

Čtěte více
29.05.2019 Sledovanost televize se ve světě měří již 70 let

Počátky měření televizní sledovanosti můžeme celosvětově vysledovat až do roku 1949, letos je tomu tedy právě 70 let. V České republice oslaví projekt měření televizní sledovanosti své 22. narozeniny 2. června. Tento den si u nás připomínáme jako Den peoplemetrů a...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky