Nová data ATO za rok 2023 potvrzují dominanci TV: 92,6 % domácností sleduje TV pořady, roste podíl IPTV.

23. 1. 2024

Vyhodnocení Kontinuálního výzkumu ATO právě v těchto dnech poskytuje čerstvá data o stavu české televizní populace v roce 2023. Rozšiřují se platformy sledování televizního obsahu a roste počet domácností s televizory připojenými na internet.

Sledování televize patří nadále mezi nejoblíbenější aktivity českých domácností. Svědčí o tom  naměřený průměrný denní čas sledování televize, tzv. „ATS“, který loni v cílové skupině 15+ činil téměř 3 hodiny a 40 minut. Tento údaj zahrnuje živou a odloženou (do 7 dní od odvysílání) sledovanost TV stanic na televizorech. I když význam odložené sledovanosti každým rokem roste, stále dominantních 89 % z tohoto času připadá na klasickou živou sledovanost.

Televizní vysílání je navíc sledováno i přes internet na tzv. „second screens“: obrazovkách počítačů, chytrých mobilních telefonů a tabletů. Nespornou výhodou těchto zařízení je jejich mobilita a obecně přítomnost tam, kde televizor není k dispozici: při cestování, v přírodě, v kanceláři nebo prostě jen v místnosti bez televizoru. Mohou být také řešením při „obsazenosti“ televizoru ve vícečlenných domácnostech. Diváci mají na výběr mezi webovými portály a mobilními aplikacemi jednotlivých vysílatelů a stejnými platformami od IPTV, kabelových či satelitních operátorů.

Kontinuální výzkum ATO je tradičním výzkumem realizovaným od roku 1997 jako nedílná součást projektu elektronického měření sledovanosti. Jde o průběžné kvantitativní dotazníkové šetření na výběrovém vzorku českých domácností. V roce 2023 byly realizovány celkem čtyři vlny výzkumu o celkovém počtu 12 200 rozhovorů. Jedná se tedy o jeden z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů, které jsou kontinuálně realizovány na české populaci. Roční data Kontinuálního výzkumu právě v těchto dnech poskytují aktuální informace za rok 2023.

Jedním z mnoha výstupů, které Kontinuálního výzkumu poskytuje, je rozlišení různých typů domácností z hlediska používaných přístrojů pro sledování televizního obsahu. 88 % domácností má doma alespoň jeden funkční televizor a příjem TV signálu na něm. Dalších 4,6 % pak představují domácnosti, které sice nemají funkční televizor s TV signálem, ale televizní vysílání sledují na zařízení typu PC, mobil či tablet. Celkem tedy 92.6 % českých domácností sleduje TV pořady.

Zdroj: ATO – Nielsen, Kontinuální výzkum 2023, Základ: všechny domácnosti

V rámci domácností s funkčním televizorem a TV signálem dlouhodobě roste podíl zákazníků IPTV či kabelových operátorů: v roce 2023 dle Kontinuálního výzkumu dosáhl již 42 %. Tyto domácnosti často využívají jejich operátorem nabízených možností „zpětného shlédnutí“ TV pořadů. Z dat dále vyplývá, že dlouhodobě dochází k nárůstu počtu domácností, které mají chytrý televizor připojený k internetu.

Roční data Kontinuálního výzkumu ATO komentuje jednatel ATO Michal Jordan: „Stejně jako se proměňuje technologie, která nás obklopuje v jiných oblastech, i sledování videoobsahu má různé formy, které přinášejí více možností než dříve. 52 % televizních domácností má televizi připojenou k internetu, a tudíž může využívat alternativní způsoby sledování televizního obsahu. Jde například o použití platformy HbbTV anebo Smart TV aplikací.“

Sledování televizních pořadů je stále jednou ze zásadních činností českých domácností. Nic na tom nemění ani otázka, jakým technickým způsobem se realizuje nebo zda se sleduje v čase vysílání nebo odloženě. Současné měření ATO-Nielsen zachycuje všechny tyto aktivity a snaží se průběžně reflektovat nové technologické trendy.