Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Peoplemetry slaví 23 let existence

Peoplemetry slaví 23 let existence

02.06.2020


Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes
své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a
dnes patří mezi nejvyspělejší na světě. Realizátorem výzkumu pro zadavatele a majitele projektu, Asociaci televizních
organizací (ATO), je výzkumná agentura Nielsen Admosphere.

Co nám data z měření říkají?

Díky datům z peoplemetrového projektu například víme, že televize je nejsilnějším médiem. V průměru jí denně
věnujeme více času než poslechu rádia, čtení tisku nebo brouzdání na internetu. V minulém roce činila průměrná
denní sledovanost televize 3 hodiny a 42 minut (v kategorii 15+).
V době vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru se televize stala pro obyvatele Česka hlavním
a mimořádně významným zdrojem informací. Sledovanost zejména zpravodajských pořadů narostla na více než
dvojnásobek oproti běžnému stavu. „Data z našeho měření ukazují, že televize je stále velmi důležitou součástí
našich životů a dokáže i dnes oslovovat všechny generace. V posledních několika týdnech se navíc ukázalo, že
v dobách krize její úloha ještě zesiluje,“ komentuje výsledky měření předsedkyně představenstva Nielsen
Admosphere Tereza Šimečková.

Pohled do historie i loňských dat

Ve srovnání s rokem 1997, kdy peoplemetrové měření v Česku začalo, se výrazně proměnila například skladba
televizních stanic – tehdy jsme mohli vybírat jen ze čtyř hlavních českých stanic, zatímco dnes jich máme k dispozici
několikanásobně více. Proměnily se ale také pořady, na které se díváme nejraději: například nejsledovanějším
pořadem v roce 1997 byla Miss desetiletí a loni, o 22 let později, měla nejvyšší sledovanost nová pohádka Princezna
a půl království.

V rámci největších televizních skupin bodovaly v roce 2019 také seriály, na České televizi byl nejsledovanějším z nich
MOST!, na Nově byla nejúspěšnějším seriálem Policie Modrava a na Primě Černé vdovy. Odloženě, tedy později, než
byly vysílány, pak diváci sledovali ze seriálů nejvíce MOST! (Česká televize), Temný kraj II (Prima) a Policii Modrava
(Nova).

„Dle zadání ATO je od ledna 2018 měřena i sledovanost televize na internetu prostřednictvím digitálních zařízení,
jako jsou počítače, tablety, mobilní telefony či chytré televizory s platformou HbbTV. Takto získaná data jsou
analyzována společně s peoplemetrovými daty a přinášejí informaci o proměnách diváckého chování. Svou klíčovou
roli peoplemetr neztrácí ani v současné digitální době,“ uvádí jednatelka ATO Vlasta Roškotová a poznamenává, že
„peoplemetrové měření je stále nejrozsáhlejším a finančně nejnáročnějším mediálním projektem v České republice.“