Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Realizátorem crossplatformního měření je Nielsen Admosphere

Realizátorem crossplatformního měření je Nielsen Admosphere

14.11.2016

Dnešním podpisem smlouvy mezi Asociací televizních organizací (ATO) a společností Nielsen Admosphere skončilo výběrové řízení na nového realizátora crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu na léta 2018-2022.

Projekt obsahuje elektronické měření klasického živého i odloženého televizního vysílání, nově i v projení s daty o sledovanosti videí na internetu. Měřena budou všechna koncová zařízení pro přehrávání videoobsahu, jako je TV včetně Smart TV, PC, tablety, mobily, aplikace, HbbTV. Data budou doplňována o výstupy z dalších výzkumů, o sledovanost v reálném čase (real time data)  a jiná doplňková měření. 

„Jsem hrdá, že jsme rozhodli pro moderní, i když náročný projekt. V současnosti jsme svědky velkých technologických změn, na které je třeba se včas připravit. Vedle silného televizního vysílání dochází k růstu on-line aktivit a mění se způsob sledování televize i veškerého videoobsahu.  Samotné peoplemetry už  k měření nestačí,“ uvedla Vlasta Roškotová, jednatelka ATO.

Do tendru se přihlásil jeden uchazeč, a sice stávající realizátor Nielsen Admosphere. Tato výzkumná agentura vyhověla požadavkům ATO a splnila všechny zadávací podmínky včetně  formálních náležitostí předepsaných veřejnou zakázkou. Rozhodnutí o výběru realizátora učinil zadavatel minulý týden na základě doporučení devítičlenné hodnotící komise.

Předsedkyně komise Renata Týmová z České televize připomíná praktickou stránku budoucího projektu.  „Crossplatformní měření reaguje na technologický vývoj v digitální éře v Evropě i ve světě, na změnu chování uživatelů a poptávku trhu po zjednodušení procesu plánování a nákupu médií. Nový projekt bude mít podobu hybridního měření a toto významné rozšíření od roku 2018 znamená i značné  navýšení  finančních nákladů pro členy ATO,“ poznamenává Týmová.  

„Crossplatformní měření je jednou z našich priorit, přestože reálná implementace bude náročná a čeká nás ještě hodně práce. Důležité je, aby kvalita peoplemetrového projektu byla i pro dalších pět let nového projektu zachována ve stejné míře jako doposud. Zároveň je totiž nezbytné si uvědomit, že navzdory zmiňovanému pokroku je médiem, kde se konzumuje naprostá většina videoobsahu, stále televize,“ uvedla Monika Jančová z CET 21, místopředsedkyně komise.

Výkonný ředitel Asociace mediálních agentur (ASMEA) Ondřej Novák zdůrazňuje zájem klientů, a tedy mediálních agentur, na co nejkomlexnějším vyhodnocování mediálního chování české populace, které se stále více přesouvá na nové, digitální platformy „Považujeme za důležité, aby nový projekt využil všechny možnosti, které jeho zadání umožňuje a abychom tak dosáhli opravdu robustního, nejen crossplatformního, ale i crossmediálního zdroje informací důležitých pro mediální plánování a nákup".

„Česká republika se tímto řadí mezi špičku zemí, které mají takto robustní a rozsáhlé projekty“ poznamenala po podpisu smlouvy Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva společnosti Nielsen Admosphere.