Členové ATO:

TV4you porušuje zákon

28.10.2014

Členové Asociace televizních organizací (ATO) jsou přesvědčeni, že nabízení aplikace TV4you bez souhlasu televizních vysílatelů, jejichž programy mají být prostřednictvím aplikace zpřístupňovány veřejnosti, představuje zjevné a závažné porušení jejich práv vyplývajících z autorského a vysílacího zákona.

Asociace televizních organizací zaznamenala, že je veřejnosti od 15. října 2014 na webové stránce www.tv4you.cz nabízena mobilní aplikace TV4you, která má umožňovat na tzv. chytrých zařízeních s operačními systémy Android a iOS živé nebo zpětné sledování volně šířených televizních programů. K takovéto aktivitě je podle zákona potřebný souhlas dotčených televizních vysílatelů. Podle informací ATO její členové doposud neobdrželi žádnou žádost o takovýto souhlas.

Porušení zákona ze strany osob, které aplikaci nabízejí, je o to vážnější, že chtějí k nezákonně šířenému vysílání připojovat další reklamu. To by mohlo vést ke zkreslení výsledků peoplemetrového měření, které ATO zajišťuje pro provozovatele televizního vysílání a mediální trh. „Nezákonné aktivity spojené se službou TV4you by mohly členům ATO způsobit majetkovou újmu.“ uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Stanovisko televizních vysílatelů jednoznačně podporuje i judikatura Soudního dvora Evropské unie, který nedávno řešil obdobný případ.

 

 

 

.