Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 8.12.2010

Tisková zpráva ATO ze dne 8.12.2010

08.12.2010

XXV. valná hromada Asociace televizních organizací souhlasila dne 1. prosince 2010
s ukončením působení stávající jednatelky Mgr. Lucie Pokorné. Její funkci převezme od
1. ledna 2011 Ing. Vlasta Roškotová.

Uvolnění Lucie Pokorné z funkce jednatele ATO proběhlo na její žádost. Členové ATO jednomyslně ocenili mimořádný přínos Lucie Pokorné pro efektivní fungování organizace. Pod jejím odborně fundovaným a organizačně zvládnutým vedením došlo ke konsolidaci činnosti ATO. Její zásluhou prošla asociace několika klíčovými změnami bez komplikací a zcela v souladu se záměry a představami členů ATO.

Nově jmenovaná jednatelka Vlasta Roškotová vystudovala zahraniční obchod na VŠE. Začátkem 90. let pracovala pro vládní organizaci US Peace Corps. Od roku 1995 působí v médiích. Začínala jako zástupce vedoucího úseku strategického plánování v komerční televizi, byla aktivním účastníkem zavádění projektu elektronického měření sledovanosti. Poté zastávala funkci vedoucí mediálního plánování a později ředitelky marketingu v mediální agentuře. Vydávala vnitropodnikový časopis a odtud byl jen krůček k mediální žurnalistice.  Působila na pozici vedoucí rubriky médií, editora a zástupce šéfredaktora v odborných časopisech Marketing&Media a Strategie. Jejím posledním zaměstnavatelem byla Kancelář Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kde odpovídala za zahraniční agendu, spolupráci s Evropskou platformou regulačních orgánů a komunikaci s institucemi Evropské unie.

Asociace televizních organizací, ATO, je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i další společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. V roce 2009 se  staly přidruženými členy ATO Barrandov Televizní Studio a.s. a mediální zastupitelství At Media CZ.