Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 6.1.2006

Tisková zpráva ATO ze dne 6.1.2006

06.01.2006

Projekt elektronického měření sledovanosti televize v České republice 2007-2012.

Dne 31. 10. 2005 zveřejnila Asociace televizních organizací výsledek nezávazné poptávky na realizaci projektu měření sledovanosti televize v ČR zahájené v červnu 2005. Na poptávku zareagovaly tři společnosti - GfK Praha, s.r.o., TNS SK, s.r.o. a současný realizátor elektronického měření sledovanosti TV v ČR společnost MEDIARESEARCH, a.s. Po vyhodnocení nabízených projektů byla pro realizaci elektronického měření sledovanosti televize v ČR pro období 2007–2012 vybrána nabídka společnosti MEDIARESEARCH, a.s.

Na základě tohoto rozhodnutí zahájily ATO a MEDIARESEARCH jednání o podobě nového projektu elektronického měření sledovanosti televize.

Budoucí dohoda o novém projektu se opírá o následující předpoklady:

  • Panel o velikosti 1833 domácností (denně data z min. 1650 domácností), tj. navýšení o 500 domácností proti současné velikosti panelu. Navýšení panelu je podmínkou měření sledovanosti jednotlivých programů menších televizních stanic, které bude moci přijímat pouze zlomek diváků současných 4 celoplošných stanic. Relevanci těchto dat zvýší měření na rozšířeném panelu.
  • Kontinuální výzkum bude realizován na vzorku 9 000 domácností ročně proti současným 6000 domácností ročně. Jeho sběr bude probíhat ročně v 10 vlnách proti třem vlnám v současnosti. Toto navýšení a vyšší frekvence zaručí přesnější zachycení dynamických změn v televizní populaci, které nás v budoucnosti čekají, zejména s nástupem digitálního vysílání. Kontinuální výzkum realizovaný v rámci nového projektu plynule naváže na šetření prováděné v rámci současného projektu, takže bude zachována kontinuita dat, podle kterých je kalibrována přesnost měření.
  • Postupná obměna stávající technologie za technologii nové generace a to až do výše 30 % současné velikosti panelu. Nadto, 500 nově měřených domácností bude vybaveno pouze technologií nové generace již od počátku projektu. Nová technologie se od současné odlišuje např. možností GPRS přenosů, možností výměny software TV metru i konfigurací přístroje na dálku přímo z centra, možností určit přijímanou stanici pomocí vyhodnocení loga stanice uvnitř sledovaného obrazu, menší velikostí nového TV metru a moderním designem. Nejpozději na konci projektu tak bude 50% panelových domácností (z panelu 1 833) vybaveno novou technologií.
  • Data budou dodávána denně, tedy i o víkendu, s výjimkou státních svátků. Počet reportovaných kanálů se již od tohoto roku, rozroste přinejmenším o další kanál české televize - kanál ČT24. Zájem dalších provozovatelů o měření sledovanosti jejich nových stanic lze pravděpodobně očekávat v souvislosti s přechodem na digitální vysílání.
  • Projekt bude komplexně řešit připravovanou digitalizaci televizního vysílání.
  • Možnost příjmu digitálního vysílání (jednotlivých multiplexů) se stane normou panelu (stejně jako dnes např. možnost příjmu kabelové či satelitní televize), tzn. že bude sledována a dodržována reprezentativita panelu i v tomto směru.
  • Osvědčené principy nastavené ve stávajícím projektu zůstanou zachovány (např. sekundová data, LSS).
  • Projekt zahrnuje i realizaci Pilotního projektu mobilního měřícího zařízení ReMark na samostatném panelu jednotlivců. Měřící modul ReMark je nově vyvinutým přístrojem sledujícím audiosložku vysílání, jejímž prostřednictvím je automaticky detekována stanice v dosahu respondenta kdekoli a kdykoli. Tento princip měření umožňuje na rozdíl od stacionárních TV metrů zachycení sledovanosti i mimo domov. Předpokládá se, že sledovanost jimi naměřená bude propojena s daty ze stacionárních TV metrů. Použití ReMarku pro měření poslechovostí radií je další výhodou této technologie s jejímž využitím se počítá.

Hana Svobodová
jednatelka ATO