Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 31.10.2005

Tisková zpráva ATO ze dne 31.10.2005

31.10.2005

V červnu 2005 Asociace televizních organizací (ATO) v rámci nezávazné poptávky oslovila odborné společnosti zaměřené na výzkum elektronických médií s cílem vybrat realizátora elektronického měření sledovanosti v ČR pro období 2007–2012. V České republice tak bude realizován v pořadí již třetí projekt elektronického měření televizní sledovanosti.

V červnu 2005 Asociace televizních organizací (ATO) v rámci nezávazné poptávky oslovila odborné společnosti zaměřené na výzkum elektronických médií s cílem vybrat realizátora elektronického měření sledovanosti v ČR pro období 2007–2012. V České republice tak bude realizován v pořadí již třetí projekt elektronického měření televizní sledovanosti.

ATO obdržela tři nabídky od renomovaných společností zabývajících se mediálními výzkumnými projekty: GfK-Praha, spol s.r.o., TNS SK s.r.o. a MEDIARESEARCH a.s.

Dne 30.9.2005 se uskutečnila presentace všech tří společností, přičemž druhá část každé presentace byla věnována doplňujícím dotazům členů ATO. Otázky, které nebyly zodpovězeny v rámci presentace, zodpověděli zástupci zúčastněných společností ještě dodatečně. Všechny nabídky byly na vysoké profesionální úrovni, obsáhlé, kvalitní a velmi zajímavé. ATO tak měla dostatečné podklady k výběru realizátora dalšího projektu.

Dne 27.10.2005 v rámci jednání výboru zástupců členů ATO bylo poptávkové řízení uzavřeno. Všichni členové ATO se jednomyslně shodli, že subjektem, se kterým budou vedena jednání o přípravě a realizaci nového projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR pro období 2007–2012 bude společnost MEDIARESEARCH a.s. (současný realizátor elektronického měření sledovanosti TV v ČR), neboť její nabídka nejlépe vyhovovala technickým, metodologických a ekonomickým představám a potřebám ATO.

Nový projekt mimo jiné umožňuje podstatné navýšení velikosti panelu, významnou obměnu technologie novou generací TV metrů v domácnostech a dává k dispozici pilotní výzkum s použitím přenosného měřícího zařízení ReMark. Projekt je připraven na měření sledovanosti digitálního vysílání v rozsahu v jakém bude digitální vysílání televize přijímáno televizními diváky.