Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 29.3.2001

Tisková zpráva ATO ze dne 29.3.2001

29.03.2001

Dne 26.3.2001 se uskutečnilo jednání X.valné hromady ATO. Na programu jednání bylo projednání podstatných změn ve struktuře asociace, výsledků činnosti ATO za uplynulé období roku 2000 a schválení rozpočtu asociace na rok 2001.

Valná hromada ATO vyhověla žádosti ČNTS na ukončení účasti v PM projektu dohodou ke dni 31.3.2001. Tím končí ČNTS i řádné členství v ATO a stává se přidruženým členem.

Valná hromada projednala účast AKA (Asociace komunikačních agentur) v ATO. AKA opět deklarovala eminentní zájem o vstup do ATO, který je však podmíněn dořešením konkrétních smluvních podmínek jednotlivých členů v rámci AKA, proto je vstup AKA do ATO možné očekávat zhruba v horizontu jednoho měsíce.

ATO dokončuje legislativně-právní záležitosti spojené se vstupem AKA do ATO. Valná hromada rozhodla v této souvislosti o úpravě stanov ATO.

Valná hromada konstatovala, že byla splněna podmínka složení bankovní garance CET 21 a přijala pozitivně žádost CET 21 zúčastnit se neveřejné soutěže na nový PM projekt a stát se rovněž členem ATO. Dále schválila účast AKA a CET 21 s hlasovacím právem ve výběrové komisi ATO na nový projekt.