Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 27.5.2010

Tisková zpráva ATO ze dne 27.5.2010

27.05.2010

ATO projednala otázku označování pořadů obsahujících umístění produktu s následujícími závěry:

Členové Asociace televizních organizací  budou označovat pořady, v nichž bude umístěn produkt, značkou „PP“. Grafické zpracování značky je věcí každého provozovatele vysílání. Tím není vyloučena možnost, nikoli však povinnost, aby členové ATO doplnili vedle značky „PP“ ještě jiné vhodné oznámení o umístění produktu. Součástí oznámení o umístění produktu může být i specifické logo dodavatele produktu.

O tomto postupu informovalo ATO Radu pro rozhlasové a televizní vysílání dopisem ze dne 14.5.2010.