Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 26.5.2009

Tisková zpráva ATO ze dne 26.5.2009

26.05.2009

ATO přijala dne 26.5.2009 Barrandov Televizní Studio a.s. za přidruženého člena ATO, zvolila historicky prvního prezidenta a nového jednatele asociace.

Dne 26.5.2009 rozhodla XXII valná hromada Asociace televizních organizací (dále ATO) na základě žádosti Barrandov Televizní Studio a.s. o přijetí Barrandov Televizní Studio a.s za přidruženého člena ATO. ATO a Barrandov Televizní Studio a.s. projednaly a v nejbližší době uzavřou obchodní smlouvu o dodávání výsledků měření televizní sledovanosti v rámci „Projektu elektronického měření (PEM) metodou TV metrů“.

Dne 1.6.2009 se TV Barrandov stane další plnohodnotně měřenou TV stanicí v rámci PEM. TV Barrandov je prvním vysílatelem, který reagoval na vstřícné podmínky ATO a vstoupil do projektu měření televizní sledovanosti v rámci této asociace. ATO předpokládá, že dojde k vstupu dalších TV stanic do PEM, čímž bude posílena jak stabilita mediálního trhu v České republice, tak jeho „jednotná měna“.

Valná hromada rozšířila stanovy ATO o čestnou funkci prezidenta ATO, jehož úkolem bude aktivně reprezentovat ATO a přispívat k budování image a renomé sdružení, podílet se na vytváření a naplňování strategie a politiky ATO. Do této funkce byl jednomyslně zvolen první prezident ATO – Mgr. Jiří Janeček, generální ředitel České televize.

Valná hromada dále rozhodla o obsazení pozice jednatele ATO. Výkonem této funkce byla od 2.6.2009 pověřena Lucie Pokorná, na základě jednomyslného rozhodnutí členů asociace.

Nově jmenovaná jednatelka ATO - Lucie Pokorná je odborníkem na výzkum médií a reklamy v různých mediálních segmentech. Pracovala jako vedoucí oddělení výzkumu pro Český rozhlas, dále pro CME jako koordinátorka televizního výzkumu a pracovala ve výzkumu telekomunikačních a internetových služeb. V letech 2001-2009 se zabývala výzkumy televize a podílela se na zavádění jednotné mediální měny v České republice i v zahraničí.

Asociace televizních organizací – ATO - je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26.5.2009 se stala přidruženým členem ATO Barrandov Televizní Studio a.s.