Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 26.5.2004

Tisková zpráva ATO ze dne 26.5.2004

26.05.2004

Výzkumy televizního chování v roce 2003.

Společnost MEDIARESEARCH, a. s. (realizátor elektronického měření sledovanosti televize v ČR 2002-2007) předala členům Asociace televizních organizací exkluzivní výsledky dvou výzkumů. Jedná se o "Kontinuální výzkum televizního chování 2003", který uskutečnila partnerská společnost STEM/MARK, a. s., a "Kontinuální výzkum životního stylu 2003" společnosti MEDIARESEARCH, a. s..

Oba předložené výzkumy potvrzují zvýšený podíl deklarovaného volného času věnovaného koníčkům a snížený objem času věnovaného médiím. Zjištěné posuny se týkají zejména víkendových dní.

Shodou trendů a návazností výsledků výzkumů je stále potvrzováno, že panel domácností elektronického měření sledovanosti televize odpovídá televizní populaci ČR. Výsledky výzkumů mají vysokou užitnou hodnotu nejen v rámci projektu elektronického měření sledovanosti televize, ale i jako zdroj informací o populaci ČR.

Zjištěné změny v datech obou výzkumů celkově odpovídají očekávaným změnám v chování populace a jejím materiálním zázemí.

K hlavním výsledkům výzkumů:

  • Zvyšuje se podíl diváků teletextu (49,9 %). Vzrůstá počet domácností, které vlastní DVD přehrávač (6,7 %), a roste průměrná doba strávená u DVD. Počet videí v domácnostech vzrůstá (54,8 %), ale snižuje se čas strávený s videem o více než hodinu měsíčně.
  • V mediálním chování populace ČR se významně projevuje nástup nového média - internetu.
  • Zvyšuje se deklarovaný měsíční příjem hlavy domácnosti, vybavenost předměty dlouhodobé spotřeby, a tím i celková životní úroveň domácností ČR. Logickým důsledkem je zlepšená kvalita televizní techniky. Procento televizních domácností zůstává v podstatě nezměněno, ale stále více televizorů je vybaveno moderními technickými doplňky. Během let postupně přibývá televizorů s dálkovým ovládáním (nyní 90,6 %), možností příjmu teletextu (66,5 %) a stereofonního zvuku (39,9 %). Počítač jako možný prostředek sledování televize se i nadále neprojevuje jako významný. Mírně se zvyšuje očekávání u digitální televize z hlediska zlepšení kvality obrazu a zvuku.

"Kontinuální výzkum televizního chování 2003" navazuje na předchozí "Zaváděcí výzkum" z roku 2001 a "Kontinuální výzkum 2002". V rámci projektu elektronického měření jej realizuje partnerská společnost STEM/MARK, a. s. Celkový počet vyšetřených domácností reprezentujících populaci ČR již přesahuje 24 tisíc domácností ČR. Výsledná data umožňují meziroční srovnání, a tedy dlouhodobě spolehlivý a metodologicky konzistentní zdroj dat o televizním chování. Jeho hlavním cílem je získávat kontrolní data o televizním chování populace a mechanismus pro údržbu reprezentativnosti panelu domácností. Jsou zároveň i zajímavým zdrojem informací o populaci ČR.

"Kontinuální výzkum životního stylu 2003" realizuje společnost MEDIARESEARCH, a. s. na panelu domácností, které reprezentují televizní populaci ČR. Cílem je aktualizace informací z oblasti mediálního chování, činností a aktivit volného času, hodnotových postojů a spotřebního chování televizních diváků. Údaje z tohoto výzkumu pomáhají při širší analýze televizního chování a plánování reklamních kampaní.

Strategická i detailní metodologie těchto projektů byla definována v těsné spolupráci zadavatele ATO a realizátora elektronického měření.

Ivana Musilová
vedoucí oddělení komunikace a správy panelu

MEDIARESEARCH, a.s. Hana Svobodová
jednatelka ATO