Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 25.5.2007

Tisková zpráva ATO ze dne 25.5.2007

25.05.2007

Poprvé máme v ČR možnost poslouchat "označené" televize a rádia - pilotní projekt REMARK.

Od začátku května posloucháme označený zvuk 5 českých televizních stanic a 6 českých rádií (sedmé se připojí v následujících dnech). Děje se tak v rámci unikátního Pilotního projektu, který je realizován jako součást Projektu elektronického měření sledovanosti televize 2007-2012 a který byl tímto zahájen. Zvuk stanice je označen speciální značkou, kterou lidské ucho neslyší, ale zachytí ji speciální mobilní měřící technologie ReMark, která je tak díky této značce schopna zaznamenat sledovanost či poslechovost takto označeného média, kdekoli se člověk pohybuje.

Pilotní projekt bude rozsáhlejší

Celý Pilotní projekt bude místo původně plánovaných tří týdnů letos na jaře trvat déle a bude mít několik fází. Vyvrcholením bude několikatýdenní měření na vybraném vzorku na podzim, kterému budou předcházet kontinuální testy speciálních situací na menších vzorcích. K této změně bylo přikročeno na posledním jednání ATO na základě doporučení realizátora. Vzniká tak podstatně širší projekt než bylo původně plánováno, protože obsahuje více než tříměsíční období kontinuálního provozu měřidel před hlavní částí pilotního projektu. Cílem této změny je, aby pilotní měření přineslo co nejkomplexnější, nejhodnotnější a nejkvalitnější informace, co se týká možností této nejnovější české měřící technologie, ale i zcela nové metodiky sběru a zpracování dat v oblasti výzkumu médií. Za sebou již máme úspěšné nasazení a testování "značkovačů zvuku" v rádiích a televizích. Dále v minulých týdnech proběhl test metodiky terénních prací (které zahrnují rekrutace a zaškolení respondentů, logistické operace a stahování dat), ověřovala se ochota respondentů zařízení nosit, zjišťovaly se jejich zkušenosti. Celý test se nyní vyhodnocuje a pokračují testy další.

Na realizaci Pilotního projektu participují partneři

Na realizaci Pilotního projektu participují partnerské výzkumné společnosti Median a Stem/Mark. Obě společnosti jsou současným realizátorem Radioprojektu a v Pilotním průzkumu se budou spolu s Mediaresearch podílet na získání respondentů ochotných nosit měřící zařízení. Tato spolupráce bude nejen garancí kvality Pilotu pro účastnící se rozhlasové stanice, ale může být zároveň určitou vizí pro případný budoucí koncept televizního a rozhlasového měření ve společném projektu elektronických médií.

Měření se zúčastní nejen členové ATO

V současné době označuje svůj zvuk speciální značkou celkem 5 televizních stanic (ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, NOVA). Dosud se bohužel do značkování nezapojila naše druhá největší komerční televizní stanice TV Prima. Dále na základě jednání mezi ATO, Rozhlasovou sekcí SKMO a realizátorem bylo do Pilotního měření zapojeno také 7 rozhlasových stanic (Rádio Impuls, Frekvence 1, Evropa 2, Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Českého rozhlas 2 - Praha, Rádio Blaník a Fajn Rádio).

Doplňující informace

Společnost Mediaresearch (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem dvou z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České republice - Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) a Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu (NetMonitor).

Co je to REMARK

ReMark je mobilní osobní měřící zařízení určené pro měřené sledovanosti televize a poslechovosti rádií. Je výsledkem dlouhodobé vývojové spolupráce společností Elvia a Mediaresearch, které spolupracují rovněž na vývoji TV metrů (peoplemetrů) používaných pro měření sledovanosti televize v ČR a na jeho realizaci. Určení sledované/poslouchané stanice je založeno na identifikaci speciální neslyšitelné elektronické značky umístěné ve zvuku měřeného média. Přenos dat ze zařízení může být zajištěn přes GSM. Nošení zařízení respondentem je kontrolováno pomocí pohybového čidla. Dále zařízení umožňuje detekovat zda se nachází ve vnějším nebo vnitřním prostoru. Jeho rozměry jsou 65 x 50 x 15 mm (resp. 10 mm ve variantě bez GSM), hmotnost 150 g.

Irena Wintrová
Mediaresearch, a.s.