Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 2.5.2006

Tisková zpráva ATO ze dne 2.5.2006

02.05.2006

Dokončena jednání o  smlouvě na projekt elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů v ČR v letech 2007-2012

Asociace televizních organizací (ATO) a společnost MEDIARESEARCH, a. s. oznamují, že dne 28. 4. 2006 byla podepsána Smlouva na realizaci projektu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů v letech 2007-2012.

Elektronické měření sledovanosti televize (peoplemetry) je v České republice prováděno od roku 1997. MEDIARESEARCH se stala jeho realizátorem pro léta 2002-2007 na základě vítězství ve výběrovém řízení vypsaném ATO v roce 2001 a jeho pokračování na další období (do roku 2012) obhájila úspěšně v poptávkovém řízení vypsaném ATO v loňském roce, kterého se zúčastnily též GfK-Praha, spol s.r.o., TNS SK s.r.o.

Elektronické měření sledovanosti televize 2007-2012 se bude skládat ze dvou časových fází, a to z období od 29. 4. 2007 do konce roku 2007 a standardního pětiletého období v letech 2008-2012. Přípravné práce a některé změny, které souvisejí s návazností obou Projektů (Projektu 2002-2007 a současného Projektu 2007-2012), budou realizovány již v období posledního roku současného Projektu (např. bude realizován Kontinuální výzkum v plné šíři, proběhne obměna panelu v plné výši 25 %). Během roku 2007 pak dojde ke sjednocení kalendářního a projektového roku, což lépe odpovídá metodologii projektu zejména s ohledem na sledování jeho parametrů. Další významné změny vedoucí ke zkvalitnění měření, které proběhnou v tomto období a dále jsou uvedeny níže. Práce na Projektu 2007-2012 budou i nadále probíhat v součinnosti subdodavatelů - společností STEM/MARK, a. s., LERACH, s. r. o. a ELVIA, s. r. o.

V Projektu 2007-2012 dojde zejména k následujícím hlavním změnám:

  • Od 1. 1. 2008 dojde k navýšení velikosti panelu. Data budou dodávána denně z min. 1 650 domácností (nyní 1 200). Hrubá velikost panelu bude 1 833 domácností Instalace nových 500 domácností (k současným 1 333) a jejich zkušební provoz proběhne na podzim r. 2007. Toto zvětšení měřeného vzorku přinese zejména větší přesnost pro analýzy sledovanosti menších cílových skupin a televizních stanic s neceloplošnou penetrací.
  • Kontinuální výzkum, jehož prostřednictvím je sledována reprezentativita panelu (vedle údajů poskytovaných ČSÚ), bude od roku 2007 probíhat na větším vzorku (9 000 domácností ročně místo současných 6 000). Informace budou rovněž sbírány s vyšší frekvencí (10krát ročně). Toto navýšení a větší frekvence zaručí lepší zachycení dynamických změn v televizní populaci, které nás v budoucnosti čekají zejména s nástupem digitálního vysílání.
  • Opora výběru - databáze, z níž jsou vybírány jména a adresy pro realizaci Kontinuálního výzkumu, bude vytvářena kontinuálně pro lepší zajištění její aktuálnosti po celou dobu Projektu.
  • Technologie TV metrů (TVM 003) používaná pro měření v současném panelu je stále plně funkční a je schopna splňovat veškeré podmínky měření. Přistoupit k její nucené jednorázové výměně by bylo v současné době neekonomické, proto bude používána i nadále. Nicméně v rámci Projektu 2007-2012 je garantováno postupné nasazení nové generace technologie (TVM 005) až do 50 % panelových domácností (z panelu 1833). Souběh technologií a různých typů přenosů dat bude zajišťovat zcela nové sběrné centrum, které bude zprovozněno již v letošním roce.
  • Projekt má definována pravidla pro měření digitálního vysílání a to již od roku 2006. Přináší řešení pro kvalitní mapování penetrace digitálního vysílání v populaci ČR i v případě dynamičtějšího vývoje v období přechodu. K dispozici je technologie pro měření digitální televize (DVB-T, DVB-S, DVB-C), kterou je možné bez problémů implementovat i do technologie instalované ve stávajícím panelu. Z hlediska měření bude standardně identifikován sledovaný kanál a obecné užití EPG, TXT, interaktivní služby a internetu. Jsou však nastaveny také mechanismy pro případné začlenění identifikace jiných aktivit nebo jiných typů příjmu digitálního vysílání (např. DVB-H, IP TV apod.) do měření.
  • V rámci Projektu proběhne Pilotní projekt nové technologie ReMark - mobilních osobních měřících zařízení. Podrobné parametry a období realizace Pilotního projektu budou dojednány s ATO. Výsledky Pilotního projektu pak budou s ATO vyhodnoceny a bude dohodnut další postup.
  • Od začátku roku 2007 budou dodávána data každý den, tj. nejen v soboty, ale i v neděle (kromě státních svátků).

Ostatní osvědčené principy nastavené ve Stávajícím projektu zůstanou zachovány (např. sekundová data, Výzkum životního stylu na panelu (tzv. Life Style Survey - LSS) apod.). Dále je samozřejmostí, stejně jako v současném Projektu, že Mediaresearch bude ve spolupráci s ATO pokračovat v inovacích a zlepšeních celého Projektu. Např. v letošním roce budou podány návrhy na revize stávajícího systému reportů a vysílacích protokolů (popisů pořadů), do systému bude implementováno obecné řešení subpanelů apod.

Hana Svobodová
jednatelka ATO

Irena Ebermannová
výkonná ředitelka Mediaresearch, a.s.