Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 24.9.2009

Tisková zpráva ATO ze dne 24.9.2009

24.09.2009

Jen 5,5 % domácností na Plzeňsku je pár týdnů před vypnutím analogu ohrožena ztrátou televizního příjmu.

Několik týdnů před plánovaným úplným vypnutím analogového terestrického vysílání na Plzeňsku agentura Mediaresearch ve spolupráci se společností STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací monitoruje zajištěnost příjmu televizního signálu domácnostmi žijícími v tomto regionu, jejich informovanost a jejich očekávání spojená s tímto krokem. První fáze, ze které přinášíme výsledky, proběhla metodou osobně provedených rozhovorů na reprezentativním vzorku 517 domácností (žijících na území Plzeň město, Plzeň sever, Rokycany, Domažlice, Tachov, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov). Nyní probíhá sběr druhé fáze výzkumu, kdy budou opětovně kontaktovány domácnosti, u kterých byla při prvním dotazování přímo zjištěna či na základě jejich odpovědí předpokládána jejich nepřipravenost na vypnutí analogového vysílání.

Více informací ZDE.