Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 20.2.2003

Tisková zpráva ATO ze dne 20.2.2003

20.02.2003

Výzkum životního stylu v rámci projektu elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů v ČR 2002 - 2007.

Společnost MEDIARESEARCH, a. s. (realizátor elektronického měření sledovanosti televize v ČR 2002-2007) předala dne 7. 2. 2003 členům Asociace televizních organizací výsledky prvního výzkumu životního stylu, jehož výběrovým souborem byly osoby starší 15 let a domácnosti, které se účastní projektu elektronického měření sledovanosti televize prostřednictvím TV metrů. Sběr dat byl proveden na přelomu měsíce října a listopadu prostřednictvím standardizovaného dotazníku u 1 055 domácností, tj. více než 80 % z celkového počtu spolupracujících domácností. Strategické i detailní zaměření projektu bylo definováno v těsné spolupráci zadavatele ATO a společnosti Mediaresearch, a.s. a projekt tak získal unikátní užitnou hodnotu. Odborné veřejnosti tak budou k dispozici data o životním stylu propojená s daty o sledovanosti televize z panelu domácností, které se účastní měření.

Metodika výzkumu obsahově pokrývala velmi široké spektrum témat z oblastí:

  • mediální chování,
  • čas strávený s ostatními typy médií (rozhlas, tisk, internet),
  • sociální a hodnotové postoje, životní styl,
  • činnosti během dne a aktivity ve volném čase,
  • spotřební chování.

V současné době připravuje společnost MEDIARESEARCH, a. s. prezentaci tohoto výzkumu pro širší odbornou veřejnost, která se uskuteční v rámci III. Workshopu dne 28. 2. 2003 od 9,00 hod. v Koněvově ul. 2747/99.

Ivana Musilová
ředitelka správy panelu MEDIARESEARCH, a. s.

a

Hana Svobodová
jednatelka ATO