Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 1.9.2004

Tisková zpráva ATO ze dne 1.9.2004

01.09.2004

Audit projektu elektronického měření televizní sledovanosti.

V lednu a únoru tohoto roku proběhl audit TV metrového projektu jehož zadavatelem byla ATO. Cílem auditu byla kontrola dodržování metodiky projektu a hledání možností její optimalizace. Audit byl proveden Milanem Tučkem ze Sociologického ústavu ČAV.

Metodologická komise ATO, tedy odborní zástupci všech televizí a Asociace komunikačních agentur, auditorovi zadali základní témata auditu:

  • Struktura panelu
  • Problematika opory výběru
  • Problematika aproximace výběrové chyby
  • Problematika vztahu deklarované a skutečné sledovanosti
  • Problematika sledovanosti mimo hlavní domov
  • Rozšíření dotazníku kontinuálního výzkumu
  • Problematika ABCDE klasifikace.

Audit prokázal, že panel se shoduje s televizní populací v "kontrolních znacích" (tj. "je reprezentativní"), i v proměnných zkoumaných v rámci Kontinuálního výzkumu projektu (např.struktura a vybavenost domácností).

Audit potvrdil, že exkluzivní opora výběru projektu Mediaresearch v rozsahu 252 863 adres je jedinečná svým rozsahem v evropském kontextu. Bylo prokázáno, že její zastarávání není překážkou pro poskytování reálných reprezentativních výběrů.

Mediaresearch, na podnět auditu, poskytl poprvé v ČR odhady výběrové chyby měření.

Audit potvrdil objektivitu získávaných odhadů televizní sledovanosti i ve vazbě na deklarovanou individuální sledovanost z dotazníku Kontinuálního výzkumu.

Audit potvrdil správnost rozšíření dotazníku Kontinuálního výzkumu. Takto získaná nová data pomohla, mimo jiné, zpřesnit odhad sledovanosti mimo hlavní domov podle jednotlivých fází roku. Důležitou informací, která bude stejně jako ostatní otázky nadále třikrát ročně monitorována, je vývoj v oblasti digitálního příjmu.

K otázce klasifikace ABCDE a zejména její jednotnosti, na mediálním trhu nastolené auditem, byla pod záštitou ATO zřízena speciální komise, jejímiž členy jsou zástupci AKA a realizátorů Mediaprojektu.

Zpráva auditora dokládá, že projekt Mediaresearch splňuje veškeré platné metodické předpisy a v mnoha směrech inovuje dosavadní metodické přístupy elektronického měření televizní sledovanosti.

Hana Svobodová
jednatelka ATO

Milan Tuček
auditor

Mediaresearch, a.s.
realizátor projektu