Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 18.8.1999

Tisková zpráva ATO ze dne 18.8.1999

18.08.1999

Závěry jednání statutárních zástupců členů ATO.

Asociace televizních organizací (ATO) se dnes sešla na úrovni svých statutárních zástupců, aby jednala o situaci na televizním, mediálním a reklamním trhu. ATO se usnesla na následujících bodech:

  1. ATO vzala na vědomí stanovisko společnosti ČNTS s.r.o., který spočívá v tom, že se ČNTS zavázala vést jednání se zúčastněnými stranami, která by vedla v co nejkratším termínu k obnovení původního stavu ve výzkumu sledovanosti televize v České republice prováděného metodou peoplemetrů, který byl před 5.8. 1999.
  2. ATO se rozhodla svolat na pondělí 23.8. 1999 jednání statutárních zástupců členů ATO. Předmětem jednání bude vyhodnocení návrhu a výsledků jednání ČNTS. Na tomto jednání bude projednán program a termín mimořádné valné hromady ATO. K části jednání pozvala ATO zástupce Asociace reklamních agentur (ARA) a představitele Sekce zadavatelů reklamy Českého sdružení pro značkové výrobky.
  3. ATO pověřila metodologickou komisi ATO, aby na nejbližším zasedání specifikovala všechny technické, organizační a metodologické principy řešení situace a vytvořila vhodné podmínky pro mediální a reklamní agentury a umožnila jim ověřovat a zpětně vyhodnocovat výsledky reklamních kampaní realizovaných v České televizi a v TV Prima.
  4. ATO vzala na vědomí tiskové prohlášení Sekce zadavatelů reklamy Českého sdružení pro značkové výrobky a přivítala názor, že k větší přehlednosti a pružnějšímu řešení existujících i budoucích problémů v oblasti komerčních komunikací by přispělo vytvoření společného pracovního orgánu zadavatelů reklamy, reklamních agentur a médií, který by monitoroval vývoj v této oblasti a operativně reagoval na vznikající problémy.
  5. ATO zároveň deklaruje maximální snahu řešit situaci rychle a odpovědně a zároveň opakovaně deklaruje svůj cíl kultivovat mediální prostředí v České republice.

ATO je připravena vzniklou situaci velmi podrobně sledovat a řešit ji s vědomím nejvyšší odpovědnosti vůči všem smluvním partnerům.