Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 14.8.1999

Tisková zpráva ATO ze dne 14.8.1999

14.08.1999

Vyjádření ATO k situaci v TV Nova.

Asociace televizních organizací (ATO) se dnes sešla na úrovni svých statutárních zástupců, aby na základě žádosti ČNTS jednala o nejnovější situaci na televizním reklamním trhu a zároveň o možnostech plnění závazků, vyplývajících z hlavní smlouvy se společností TN Sofres Media.

ATO se usnesla na následujících bodech:

  1. ATO se dnes detailně zabývala vzniklou situací a požádala své odborné komise (metodologickou a legislativně - právní) o vypracování právní a metodologické analýzy současné situace a možností jejího řešení, zejména z hlediska naplnění platných smluvních vztahů hlavními uživateli.
  2. ATO se dále rozhodla pozastavit na dobu od 5.8. do 12.8. 1999 distribuci denních dat reklamním agenturám, přičemž členové asociace se zároveň zavázali přijmout všechna nezbytná opatření k ochraně a zabezpečení dat před jejich zneužitím dalšími subjekty.
  3. O dalším postupu ATO bude rozhodnuto na základě analýz předložených odbornými komisemi na jednání statutárních zástupců tento pátek 13.8. 1999.
  4. ATO vyslovila také znepokojení nad zveřejněním informací o sledovanosti ze dne 6.8.1999, které nebyly poskytnuty hlavními uživateli, a v této souvislosti se rozhodlo písemně požádat představitele společnosti CET 21 s.r.o., aby hlavním uživatelům sdělili, z jakých zdrojů vycházeli při publikování výše zmíněných informací o sledovanosti.

ATO je připravena vzniklou situaci velmi podrobně sledovat a řešit ji s vědomím nejvyšší odpovědnosti vůči všem smluvním partnerům.