Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 13.8.1999

Tisková zpráva ATO ze dne 13.8.1999

13.08.1999

Zasedání statutárních zástupců členů ATO.

Na dnešním mimořádném zasedání statutárních zástupců členů Asociace televizních organizací - ATO rozhodla o prodloužení neposkytování dat do úterý 17. 8. 1999 a zároveň podrobně popsala situaci v dopise adresovaném prezidentu Asociace reklamních agentur M. Šebesťákovi a také ostatním odběratelům dat.

 

Asociace reklamních agentur
Marek Šebesťák
prezident ARA ČR
Matoušova 9, Praha 5

dne 13. srpna 1999

Vážený pane,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 10.8.1999 Vás chci informovat o výsledcích dnešního jednání statutárních zástupců ATO.

Asociace televizních organizací je garantem elektronického výzkumu sledovanosti TV pomocí peoplemetrů v České republice. Za poslední dva a půl roku se podařilo vybudovat kvalitní a transparentní systém měření sledovanosti TV stanic, který je svými parametry a kvalitou srovnatelný s ostatními vyspělými evropskými zeměmi a v některých parametrech nebo míře přístupných informací je i předstihuje. Peoplemetrový výzkum se stal základním prostředkem pro práci televizních stanic při jejich programování a pro práci reklamních agentur a klientů při tvorbě a realizaci jejich komunikačních řešení.

V posledních dnech došlo na českém televizním trhu ke změnám, které nepředvídatelně narušily jeho současné uspořádání. Zajištění kontinuity a kvality dodávaných dat, dodržení právní jistoty a zabezpečení fungování trhu na standardech očekávaných v České republice, nelze garantovat z hlediska současného stavu vysílání programu TV Nova.

I realizátor projektu Taylor Nelson Sofres Media s.r.o., který měří sledovanost televizních stanic v České republice metodou PeopleMetrů™ potvrdil, že data o projekci sledovanosti České televize a Prima TV jsou korektní a stoprocentně správná.

Asociace televizních organizací již v minulém týdnu přijala opatření, která zabránila generování neúplných dat TV Nova, jejich zneužití a pozastavila distribuci těchto dat. Po intenzivních konzultací a na návrh ČNTS se ATO rozhodlo k následujícímu:

Prodloužit stávající opatření do středy 18.8.1999, kdy ČNTS očekává vyjasnění zásadních právních otázek, které jí umožní předložit návrh řešení k plnohodnotnému fungování projektu.

Zajištění transparence a důvěryhodnosti trhu je jeden ze základních pilířů činnosti ATO. Jsme připraveni Vás o situaci kontinuálně informovat a přijímat opatření, která povedou k jeho společné kultivaci. Věříme, že unáhlená rozhodnutí by nepřispěla k této snaze.

ATO, vědoma si své odpovědnosti za stabilitu TV scény, její přehlednost a právní čistotu a směřování k evropských standardům, naléhavě žádá Asociaci reklamních agentur a ČSZV, sekce zadavatelů reklamy o podporu v tomto úsilí.

S pozdravem,

Pavel Kloud
jednatel ATO

Na vědomí:
JUDr. Jan Levora, ČSZV, sekce zadavatelů reklamy
ostatní odběratelé dat