Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 11.1. 2008

Tisková zpráva ATO ze dne 11.1. 2008

11.01.2008

Měření televizní sledovanosti probíhá od začátku letošního roku na největším počtu domácností.

Od 1. ledna letošního roku dosáhl vzorek (panel) na němž je elektronicky měřena sledovanost v ČR historicky největší velikosti 1 833 domácností, což představuje cca 4 583 jednotlivců. Toto zvětšení zajistí zejména větší přesnost pro analýzy sledovanosti speciálních skupin populace a nově vznikajících televizních stanic. Proces postupného navyšování vzorku byl zahájen loni v létě a dokončen během vánoc. Na tomto vzorku byla tedy již naměřena například silvestrovská sledovanost, kdy česká populace ve věku nad 15 let strávila sledováním televize průměrně 5 hodin 40 minut.

Rozšíření vzorku o dalších 500 domácností tj. z 1 333 na 1 833 domácností (s garancí dodávky dat min. z 1 650 domácností) bylo, mimo jiné změny, dojednáno se zadavatelem projektu - ATO v rámci výběrového řízení na pokračování měření na další období (2007-2012), které Mediaresearch úspěšně obhájila před 2 lety. Mediaresearch měří sledovanost televize v ČR od dubna 2002. Již v tomto roce, při zahájení měření TV sledovanosti společností Mediaresearch, bylo spolu s dalšími úpravami projektu zvyšujícími jeho přesnost provedeno první navýšení počtu měřených domácností z původních 660 na 1 333 domácností.

V inovacích projektu se bude pokračovat i letos například u výzkumu životního stylu, který je součástí projektu a poskytuje zajímavé informace o spotřebním chování, mediálním chování a životním stylu televizní populace. Ten bude letos nově rozšířen i na skupinu dětí ve věku 4-14 let (doposud probíhal pouze u osob starších 15 let).

Irena Ebermannová
Mediaresearch, a.s.