Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 10.9.1999

Tisková zpráva ATO ze dne 10.9.1999

10.09.1999

Jednání ATO s CET 21.

Dnes, 10. 9. 1999, uspořádala ve 14:30 hod. Asociace televizních organizací (ATO) mimořádnou schůzku statutárních zástupců svých členů (generálních ředitelů K. Fričové, J. Puchalského a J. Vávry) s jednateli CET 21 o podmínkách zapojení CET 21 do PM výzkumu prostřednictvím ATO. V průběhu mimořádné valné hromady ATO dne 8. 9. 1999 se nepodařilo žádného jednatele CET 21 zastihnout.

Přes potvrzenou účast všech jednatelů CET 21, P. Kršáka, A. Rozehnala a V. Železného i programové ředitelky CET 21 L. Šmuclerové se v dohodnutém termínu dostavily jiné osoby bez řádného zplnomocnění.

Přítomní generální ředitelé České televize, České nezávislé televizní společnosti a Prima Plus učinili všechna opatření, aby byl v co nejkratší době obnoven PM výzkum a dodávka dat všem smluvním partnerům. Tuto osobní schůzku na nejvyšší úrovni vnímali jako nejúčinnější možnost seznámit jednatele CET 21 s nabízenou formou spolupráce na PM výzkumu, o kterou byla ATO písemně požádána 16. 8. 1999 jednateli CET 21 A. Rozehnalem a V. Železným.

ATO konstatuje, že tento přístup CET 21 ke společnému jednání nepřispívá ke stabilitě mediálního trhu v České republice a obnovení plnohodnotného formátu PM projektu. I přes nekorektní postup CET 21 je ATO připraveno k jednání.

S pozdravem za ATO,

Pavel Kloud
jednatel ATO