Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO dne 28.5.2001

Tisková zpráva ATO dne 28.5.2001

28.05.2001

Asociace televizních organizací oslovila v lednu 2001 odborné společnosti zaměřené na výzkum elektronických médií s nabídkou zúčastnit se soutěže na výběr nového realizátora elektronického měření sledovanosti v ČR vzhledem k tomu, že stávající PM projekt skončí v dubnu příštího roku.

Z přihlášených účastníků postoupily do užšího kola výběru tyto společnosti:

  • GfK - Praha, spol s.r.o.
  • Taylor Nelson Sofres Media s.r.o.
  • Mediaresearch a.s.

Další fází výběrového řízení bylo slyšení, které se uskutečnilo dne 17.5.2001 v prostorách České televize, zde společnosti v rámci svých presentací zodpověděly zejména doplňující dotazy k vybraným tématům, jejichž zadání vypracovala ve stejném rozsahu pro všechny vybrané společnosti tendrová komise ATO.

Dnes, 28.5.2001 na jednání výboru zástupců členů ATO a zástupců CET 21 a AKA, kteří se připravují na vstup do ATO a stanou se jejími řádnými členy v době co nejkratší, bylo výběrové řízení uzavřeno. Všichni zúčastnění se jednomyslně shodli na výběru nového realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR 2002 - 2007. Vítězem soutěže se stala společnost Mediaresearch a.s.

Na základě vyhodnocení všech součástí výběrového řízení se všichni posuzovatelé návrhů projektů jednoznačně a jednomyslně shodli na tom, že řešení, které nabídla společnost

Mediaresearch a.s. nejvíce odpovídá zadání soutěže a nejlépe splňuje požadavky a představy zadavatele výběrového řízení.

Prioritou nového projektu je především dvojnásobné navýšení velikosti panelu. Projekt počítá s exklusivní oporou výběru adres, které jsou součástí zaváděcího výzkumu. Novou možností je přenos dat o sledovanosti televize v sekundových intervalech a také varianta monitoringu digitálního vysílání televize v budoucnosti.

Více informací naleznete na www.mediaresearch.cz.