Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tendr na peoplemetry byl v pořádku

Tendr na peoplemetry byl v pořádku

05.06.2013

Antimonopolní úřad vydal v pondělí 3. června 2013 rozhodnutí, kterým zastavil správní řízení vedené s Asociací televizních organizací (ATO) ve věci veřejné zakázky na projekt elektronického měření televizní sledovanosti. Úřad přezkoumal postup veřejné zakázky a nezjistil důvody pro uložení sankce.

Výběrové řízení na nového realizátora peoplemetrového měření bylo vyhlášeno v roce 2011. Na základě podnětu anonymního stěžovatele zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se zadavatelem ATO správní řízení, které nyní svým rozhodnutím zastavil. Řízení bylo vedeno pro podezření z nedodržení zákonného postupu při zadávání veřejné zakázky s následným uzavřením kontraktu.

 

ATO vybírala realizátora měření mezi čtyřmi uchazeči: GfK Czech, ACNielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch. V průběhu řízení vyřadila jednoho uchazeče pro výrazné překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny (TNS AISA), další dva uchazeči byli vyřazeni pro formální nedostatky, a sice GfK Czech a ACNielsen Czech Republic. Hodnotící komise doporučila zadavateli k přijetí nabídku společnosti Mediaresearch, která jako jediná splnila veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem a předepsané zákonem o veřejných zakázkách. Členy ATO byly v té době společnosti CET 21, Česká televize, FTV Prima a AKA.

 

Společnost AC Nielsen má realizovat od ledna 2014 v České republice paralelní měření TV sledovanosti. V tendru ATO však její nabídka neprošla kontrolou úplnosti nabídek oprávněně, jak konstatoval ÚOHS ve svém rozhodnutí. Rozbití jednotné výzkumné měny je českým trhem vnímáno negativně. Roman Mrázek z výzkumného oddělení televize Prima upozornil na důležitost rozhodnutí ÚOHS pro mediální trh. „Rozhodnutí ÚOHS, kterým zastavil správní řízení ve věci veřejné zakázky na Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání, vítáme a považujeme ho za zcela zřejmé potvrzení skutečnosti, že veřejná zakázka probíhala transparentně a přísně v souladu s platnými zákony. Zároveň věříme, že toto rozhodnutí zásadně přispěje ke zklidnění situace na trhu a všem subjektům vyšle signál, že tato jediná jednotná televizní měna je, byla a bude pevná, důvěryhodná a vysoce kvalitní.

 

„Antimonopolní úřad rozhodl podle očekávání“, shrnul stručně Ludvík Jubánek, zástupce Asociace komunikačních agentur.

 

„Vítám rozhodnutí Antimonopolního úřadu, které potvrdilo, že postup zvolený většinou členů Asociace televizních organizací byl zcela v souladu se zákonem a že už není sebemenších pochyb o průběhu a výsledku tendru na elektronické měření sledovanosti,“ říká prezident ATO a generální ředitel České televize Petr Dvořák.

 

Pro vedoucí výzkumu ČT a členku hodnotící komise Renatu Týmovou je rozhodnutí ÚHOS jednoznačným potvrzením, že v rámci veřejné zakázky elektronického měření sledovanosti bylo postupováno korektním způsobem. „Pro mne osobně je rozhodnutí osobní a morální satisfakcí“ dodala Týmová. Předsedkyně hodnotící komise ATO Kristina Taberyová pozoruje dnes výzkumné dění na mediálním trhu s odstupem a jistým nadhledem, nicméně konstatuje, že je „pyšná na všechny kolegyně a kolegy, kteří se ctí ustáli tak složitou a nepříjemnou situaci a dostáli profesionální i lidské cti“.

 

Rozhodnutí ÚOHS zatím není pravomocné.