Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Televizní nabídka více uspokojuje diváky

Televizní nabídka více uspokojuje diváky

04.04.2011

Spokojenost Čechů s nabídkou televizních programů výrazně vzrostla. Od televize

očekáváme zábavu, zpravodajský a humorný obsah ve stejné míře jako v předchozích letech, s jedinou výjimkou – erotika už tolik netáhne. Údaje vyplývají z výzkumu životního stylu (Life Style Survey), který pro Asociaci televizních organizací (ATO) zpracovala výzkumná agentura MEDIARESEARCH.

 

Spokojenost Čechů s televizí roste. Výrazný posun zaznamenala spokojenost diváků se současnou šíří televizní nabídky - vzrostla meziročně o 12 %. Zmiňovaný fakt potvrzuje i 4% pokles požadavku na rozšíření televizní nabídky. Narůstající meziroční spokojenost úzce souvisí s probíhající digitalizací TV vysílání. Přechod na digitální vysílání domácnostem nabídku programů významně rozšířil.

 

Graf 1: Výroky o médiích

 

 

Český divák už od televize neočekává erotiku v takové míře jako před lety. Od výzkumu LSS, realizovaného na přelomu let 2003/2004 do letošního roku, se pozvolně snížilo očekávání erotického obsahu o 6 %. S největší pravděpodobností zájem diváků snižuje snadná dostupnost erotického obsahu na internetu. K obrazovkám usedáme hlavně proto, abychom se pobavili a poinformovali o dění u nás i ve světě. Stejně tak od televizních pořadů očekáváme humorný obsah a zajímavý příběh.

 

Graf 2: Televizní očekávání

 

Výzkum životního stylu (LSS = Life Style Survey) je exkluzivní kvantitativní výzkum kontinuálně realizovaný na panelu TV metrových domácností. Jedná se o rozsáhlý průzkum zaměřený především na televizní a mediální chování, ale i na životně stylový a spotřební obraz společnosti ČR.

 

 

 

 

 

Jana Kuncová, Research Project Manager

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: Jana.Kuncova@mediaresearch.cz

 

     

Vlasta Roškotová, jednatelka ATO

Asociace Televizních Organizací, Salmovská 11, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 222 543 001-2,  Fax./Tel.: + 420 296 216 103

E-mail: ato@ato.cz

  

 

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15. 12. 2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.