Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Televizní asociace poprvé jednaly

Televizní asociace poprvé jednaly

19.02.2013

Asociace televizních organizací a Asociace krajských televizí se poprvé sešly u jednacího stolu. Ačkoli krajské televize nejsou v současné době účastníkem peoplemetrového měření, existuje dostatek společných zájmů, na jejichž základě lze vystavět budoucí spolupráci.

Jednatelka Asociace televizních organizací (ATO) Vlasta Roškotová se ve čtvrtek 14. února 2013 setkala s předsedou Asociace krajských televizí (AKTV) Aloisem Valtrem. Obě strany se navzájem informovaly o stavu a vývoji obou organizací. Konkrétně pak Alois Valtr jednatelce ATO představil vizi vývoje AKTV v letech 2013 – 2014, především pak připravovaný nový obchodní model jejího dalšího fungování.

Po úvodním představení byla otevřena témata společného zájmu. Zvýšení kvality vysílání, uspokojování poptávky diváků po regionálním obsahu, rozumná legislativa  a v neposlední řadě  i výrazné zefektivnění komerční komunikace, to všechno jsou faktory, které umožní krajským provozovatelům posílit vlastní konkurenceschopnost a stát se zajímavým partnerem pro zadavatele reklamy. 

V diskuzi došlo i k výměně názorů na situaci na televizním trhu.  Shoda v představách o kultivaci českého mediálního prostředí vyústila v úvahy o bližší budoucí spolupráci. Prozatím se zástupci obou sdružení domluvili na pravidelných informačních  schůzkách.