Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Stanovisko profesních sdružení k novele zákona o regulaci reklamy

Stanovisko profesních sdružení k novele zákona o regulaci reklamy

30.03.2017

Společné stanovisko ATO - Unie vydavatelů - APSV - SPIR - AKTV k přílepku zákona o léčivech. Novela nesystémově zavádí společnou a nerozdílnou odpovědnost zadavatele a šiřitele za soulad reklamy se zákonem  a činí tak šiřitele reklamy odpovědným za obsah komerčního sdělení.