Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Stanovisko ATO k tiskové zprávě RRTV

Stanovisko ATO k tiskové zprávě RRTV

07.03.2013

Stanovisko Asociace televizních organizací k tiskové zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, týkající se zavedení systému klasifikace vhodnosti pořadů pro děti

Asociace televizních organizací vítá, že se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání připojila k aktivitě Ministerstva kultury, kterou vyvíjelo v posledních několika letech ve vztahu k možnému zavedení systému klasifikace vhodnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie dětí – labellingu, který by rodičům pomáhal při výběru pořadů.

Asociace televizních organizací upozorňuje na skutečnost, že takovýto systém již úspěšně funguje například v Holandsku. Způsob fungování labellingu v Holandsku je odborné veřejnosti v ČR znám ze semináře, jež proběhl  na Ministerstvu kultury na jaře 2008.

Asociace televizních organizací v této souvislosti dále poukazuje na odborně velmi fundovaný materiál zpracovaný na Karlově univerzitě v Centru mediálních studií.  Pod vedením PhDr. Jana Jiráka zde tým mediálních specialistů připravil studii, která obsahuje analýzy, názory veřejnosti a doporučení jak výše uvedený systém zavést v České republice.

Asociace televizních organizací v souvislosti se zavedením labellingu považuje za klíčovou otázku přehodnocení skutkových podstat správních deliktů podobně, jako tomu je v Holandsku. Tím by bylo zamezeno navýšení nákladů, které by překrývání státní regulace a samoregulace přineslo.