Členové ATO:

Šlágr TV vyřazen z dat

05.11.2013

Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla dnes o vyřazení stanice Šlágr TV z projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání.

Členové ATO byli nuceni přistoupit  k tomuto nepopulárnímu kroku z důvodu narušení metodických pravidel platných  pro elektronické měření ze strany stanice Šlágr TV. V kontaktním pořadu, v souvislosti s opakovaným  zpochybňováním kvality dat o televizní sledovanosti, představitel vedení zmíněné stanice oslovoval z obrazovky domácnosti s peoplemetry a  vyzýval je k navázání přímé komunikace s jeho televizí. Takové jednání ohrožuje objektivitu a nestrannost televizního měření, protože při znalosti identity členů výzkumného panelu by mohla TV stanice ovlivňovat výsledná data. O tom, zda Šlágr TV zůstane trvale mimo měření, rozhodne ATO na nejbližším zasedání metodologické komise.

Projekt elektronického měření sledovanosti televize v ČR se opírá o metodiku a etické normy kodexu ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).