Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Podíl domácností se satelitním příjmem vzrostl

Podíl domácností se satelitním příjmem vzrostl

23.08.2010

S probíhající digitalizací v ČR pokračuje růst procenta domácností s příjmem digitálního pozemního vysílání. Satelitní příjem televizního vysílání v českých domácnostech vzrostl a dostal se na druhé místo před analogové televizní vysílání, jehož podíl stále klesá. Používání kabelového a IPTV příjmu i nadále stagnuje.  

Kontinuální výzkum ukazuje, jak se nadále vlivem digitalizace snižuje podíl domácností, které přijímají analogové pozemní televizní vysílání (ATV). V porovnání s více než dvěma pětinami (41,1 %) domácností, které uvádí jako typ příjmu digitální pozemní vysílání (DVB-T), může pozemní analogové vysílání přijímat již jen čtvrtina domácností (25,1 %). Pochopitelně klesá také procento domácností, které jsou na pozemním analogovém vysílání závislé. Podíl domácností přijímajících pouze analogové televizní vysílání z terestrických vysílačů klesl mezi I. a II. kvartálu  o 3 procentní body na 15% českých televizních domácností.

Graf 1: Deklarované typy příjmu televizního vysílání

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, Kontinuální výzkum 2007 - 2010, TV domácnosti

Po téměř roční stagnaci, kdy se dle výsledků Kontinuálního výzkumu podíl domácností přijímajících televizní vysílání přes satelit neměnil, došlo v druhém kvartále letošního roku k dalšímu nárůstu. Podle výsledků z období duben – červen 2010 v České republice přijímá televizní signál ze satelitu již 28,9% televizních domácností. Na nárůst mohou mít vliv kromě probíhající digitalizace také zesílené propagační aktivity a reklama poskytovatelů satelitního vysílání v prvním pololetí roku 2010.

Podíl domácností s kabelovým či IPTV příjmem se výrazně nemění a přes mírné kolísání v čase si udržuje přibližně čtvrtinový podíl (24,3 %).

Nejčastějším způsobem příjmu pozemního digitálního vysílání televize (DVB-T) v českých domácnostech je set-top-box. Pro příjem DVB-T používá set-top-box  více než čtvrtina televizních domácností (26,6 %). Menší část domácností uvádí, že pro příjem DVB-T používá televizor se zabudovaným digitálním tunerem (14,4 %). Příčinou nižšího procenta jsou pochopitelně vyšší pořizovací náklady. Pouze nepatrná část domácností ve výzkumu uvádí příjem DVB-T prostřednictvím DVD přehrávače s digitálním tunerem (1,1 %).

Graf 2: Způsob příjmu pozemního digitálního vysílání (DVB-T)

 

 

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, Kontinuální výzkum 2007 - 2010, TV domácnosti

 

* Kontinuální výzkum provádí MEDIARESEARCH ve spolupráci se STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací v rámci projektu Elektronického měření sledovanosti televize. Jako jeden z nejrozsáhlejších výzkumů českých domácností již 8 let průběžně mapuje podrobnou strukturu české televizní populace, její chování, televizní vybavenost a změny v oblasti příjmu televizního vysílání. Cílem výzkumu je především zjistit důležité charakteristiky domácností pro kontrolu a zajišťování reprezentativity vzorku domácností vybraných pro elektronické měření sledovanosti televize.

 

Jan Mazal, PR pracovník

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: jan.mazal@mediaresearch.cz

     

Lucie Pokorná, Jednatelka ATO

Asociace Televizních Organizací, Salmovská 11, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 222 543 001-2,  Fax./Tel.: + 420 296 216 103

E-mail: ato@ato.cz

 

 
   

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15. 12. 2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.