Členové ATO:

Pilot ATO s TNS AISA

25.09.2015

Vítězem výběrového řízení ATO na realizaci pilotního projektu crossplatformního měření videoobsahu se stala dnes agentura TNS AISA. Její nabídka nejlépe vyhověla požadavkům zadání.

Komplexní měření videoobsahu na všech obrazovkách a mobilních zařízeních je ambicí ATO pro příští projekt měření sledovanosti televizního vysílání v letech 2018-2022. Od praktické zkušenosti s pilotním projektem si ATO slibuje  upřesnění jednotlivých výzkumných parametrů a snazší nastavení veřejné zakázky, v jejímž režimu výběrové řízení ATO probíhá. Na poptávku ATO odpovědělo celkem  pět výzkumných společností, z nichž tři byly předmětem závěrečného posuzování hodnotící komise. „TNS AISA nabídla zajímavé řešení  pilotního měření plně v kontextu globálních technologií, používaných metodik a nástrojů“ uvedla k výběru Vlasta Roškotová, jednatelka ATO.